Category Archives: Bedrijfsongeval

source Bedrijfsongeval

Letselschade door siliconen borstimplantaten

http://www.iderik.nu/?dqq=binary-trading-price-action De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag 8 december 2015 bepaald dat de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) terecht het verzoek om siliconen borstimplantaten te verbieden heeft afgewezen. In juni 2014 kreeg de IGZ een verzoek van de Stichting voor vrouwen met Siliconenimplantaties (SvS) om het aanbrengen van siliconen borstimplantaten te verbieden zolang niet bewezen is dat dit niet nadelig is voor de gezondheid. De gezondheidsrisico’s van lekkende siliconen en andere narigheid zijn nog steeds niet volledig in kaart gebracht.

Verzoek verbod siliconen borstimplantaten

get link De reden van het verzoek van de SvS was dat deze stichting ruim 3000 klachten had binnengekregen van vrouwen die een verband zagen tussen hun borstimplantaten en hun gezondheidsklachten, bestaande uit gewrichtsklachten, auto-immuunziekten en kanker.

Posted in Bedrijfsongeval, Borstimplantaat, Medische fout, Medische misser | Leave a comment

Ziekenhuis betaalt € 350.000,= na medische fout

http://www.nassim.se/bod/215 Het ziekenhuis van de Universiteit van Utrecht (het UMCG) betaalt een recordbedrag aan smartengeld aan een patiënt die het slachtoffer werd van een medische fout. Een bedrag van maar liefst €350.000,=. Een hoog bedrag, maar hiermee kan het slachtoffer helaas de tijd niet terugdraaien. Het vergoed niet het aangedane leed.

Ziekenhuis betaalt na medische fout

http://voircreative.com.au/8031/6102 Het gaat in dit geval om een vrouw die in 2011, werd getest op baarmoederhalskanker. Er werden kwaadaardige cellen gevonden, maar deze uitslag is door een fout nooit gelezen en dus ook nooit doorgegeven aan de patiënte. Pas twee jaar later werd de uitslag per toeval gevonden en de patiënte behandeld. Inmiddels is de patiënte ongeneeslijk ziek en heeft ze nog hooguit een jaar te leven.

Posted in Bedrijfsongeval, Medische aspecten, Medische fout, Medische misser | Leave a comment

Letselschade door medische fout

http://fabgithaca.org/cr23/645 Schade en aansprakelijkheidWanneer er naar aanleiding van een medische fout een letselschade optreedt en hierna een claim door het slachtoffer wordt ingediend, doen zich regelmatig problemen voor.

follow link Veel patiënten hebben hierdoor een negatieve ervaring opgelopen. Een onwenselijke situatie.

GOMA

zovirax canada Dit was in 2010 aanleiding om de GOMA (Gedragscode Openheid Medische Aansprakelijkheid) op te stellen. Deze gedragscode geeft aanbevelingen die betrekking hebben op de communicatie tussen patiënt en zorgaanbieder en op de afhandeling en behandeling van een klacht en eventueel de daaruit voortkomende claim.

Posted in Bedrijfsongeval, Medische aspecten, Medische fout, Medische misser | Leave a comment

Letselschade door Beroepslongziekten

source url Jaarlijks sterven er in Nederland alleen al meer dan 2.000 mensen aan de gevolgen van een beroepslongziekte. Beroepen zoals brandweer, metaalbewerker, bakker, houtbewerker en werken als zandstraler brengen een verhoogd risico op longschade mee. Hierdoor krijgen te ze maken met een verhoogd risico op astma, sarcoïdose, longfibrose en COPD.

http://www.tmsmarin.no/pp2/zovirax-cold-sore-relief-treatment-cream-pump.html Volgens de Long Alliantie Nederland (LAN) zouden deze mensen om de twee jaar medisch onderzocht moeten worden om longschade te voorkomen en vroegtijdig op te sporen. Het LAN pleit er dan ook voor dat de politiek werkgevers aanspoort hier om samen met de zorgsector afspraken over te maken.

Posted in Bedrijfsongeval, Beroepsziekten, Letselschadespecialist, Schadevergoeding claimen | Leave a comment

Letselschade ongeluk tijdens werk

Letselschade door een ongeluk op het werk komt vaker voor dan dat u denkt. Vaak gaat het om kneuzingen, snijwonden en botbreuken.  In de meeste gevallen is de werkgever aansprakelijk voor het ongeval. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht, wat inhoud dat de werkgever maatregelen moet treffen om er voor te zorgen dat de werknemer tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden geen schade oploopt.  De werkgever is dus in de meeste gevallen aansprakelijk, behalve wanneer de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf.

https://digitrading.biz/it/opzioni-binarie/ opzioni binarie 60 secondi strategie Zorgplicht werkgever

Posted in | Leave a comment

Schadevergoeding arbeidsongeval horeca

De meeste arbeidsongevallen doen zich voor in de horeca. Het is zelfs zo dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1 op de 15 werknemers in de horeca te maken krijgt met een bedrijfsongeval. Hierbij is dit samen met de bouwsector, de sector waarin de meeste bedrijfsongevallen voorkomen. Gelukkig zijn het meestal kleine ongevalletjes met warme pannen, hete vloeistoffen, scherpe messen en glasscherven.

forex trading chart Wat zijn de oorzaken

Arbeidsongevallen gebeuren vaker bij jonge werknemers. Vaak is onoplettendheid de oorzaak, maar ook een te grote werkdruk, een fout van een collega, of nalatigheid kunnen een arbeidsongeval veroorzaken. Valpartijen en struikelen komt ook regelmatig voor.

Posted in | Leave a comment

Aansprakelijkheid auto-ongeluk Antwerpen mogelijk bij slachtoffers

Op 15 maart 2015 vond er een dodelijk ongeval plaats op de Antwerpse Noorderlaan. De slachtoffers hadden geen voorrang verleend toen ze het kruispunt overstaken en werden hierdoor aangereden door een Audi met een 24 -jarige Nederlander achter het stuur. De Nederlander reed 140 kilometer per uur op een weg waar 70 kilometer per uur was toegestaan. Waarschijnlijk hebben de slachtoffers de snelheid van het naderende voertuig verkeerd ingeschat en daarom geen voorrang verleend.  Bij het ongeluk waren drie auto’s betrokken. De auto van het overleden echtpaar, de auto van de hardrijder met vijf jongeren aan boord en een derde auto met hierin een gezin met drie kinderen.

Posted in Aansprakelijkheid, Auto-ongeluk, Bedrijfsongeval | Leave a comment

Letselschade ongeval op werk

Wanneer u tijdens werktijd letselschade oploopt is er sprake van een arbeidsongeval. Uw werkgever is dan aansprakelijk voor de door u geleden schade tenzij er sprake is van eigen schuld. U heeft immers altijd nog een eigen verantwoordelijkheid. Uw werkgever is aansprakelijk wanneer u letsel heeft opgelopen door de werkomstandigheden, onvoldoende instructies of toezicht, of een onveilige situatie op het werk. De werkgever is dan tekort geschoten in zijn wettelijke verplichtingen en zodoende verantwoordelijk voor de letselschade.

free bitcoin usa - ltc faucet Wat kunt u doen bij letselschade door ongeval op het werk?

Posted in | Leave a comment

Teveel straling door gesjoemel met veiligheidsmarges

Defensie heeft naast het CARC-verhaal (chroomhoudende kankerverwekkende verf) nog een hoofdpijndossier in de kast liggen, namelijk het HAWK-radarsysteem. De duizenden militairen die werkten met de HAWK-radarsystemen werden niet op de hoogte gesteld van de gevaren, maar Belgisch onderzoek heeft aangetoond dat militairen die gewerkt hebben met HAWK-radarsystemen vaker dan gemiddeld overlijden aan leukemie en lymfeklierkanker.

enter Gevaren HAWK-radarsysteem

Posted in Bedrijfsongeval | Leave a comment

Schadevergoeding giftige verf defensie

Behoort u tot de groep (oud) medewerkers die voor defensie gewerkt heeft met de giftige Chemical Agent Resistant Coating en chroomhoudende verf? In dat geval heeft u waarschijnlijk recht op schadevergoeding. Wanneer u weet dat u in het verleden gewerkt heeft met CARC of Chroom V in opdracht van defensie, kunt u zich melden bij het zorgloket van het ABP (brdteamzc@abp.nl of telefoonnummer 045-579 80 05).  Wanneer u zich hier heeft aangemeld, wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen in de onderzoeken.

http://polonia-wloska.org/8035/3619 Klachten ontstaan door werken met CARC

Posted in Bedrijfsongeval | Leave a comment