Category Archives: Claim

Schadevergoeding voor ontslag

cryptocurrency taxes 2018 Vanaf 1 juli 2015 zijn de wettelijke regels veranderd en heeft u onder bepaalde voorwaarden bij ontslag recht op een financiële vergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Procesmatig is hierdoor veel veranderd.

watch binäre optionen test Ontslag, wat nu

http://readingoutofpoverty.org.au/cr53/8074 Wanneer u ontslagen wordt, zal uw werkgever proberen zo snel mogelijk met u tot een akkoord te komen. Ga hier nooit in mee zonder juridisch advies te hebben ingewonnen en laat u niet onder druk zetten om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Ontslag heeft immers grote financiële gevolgen en u heeft tijd nodig om alle gevolgen op een rijtje te zetten en advies in te winnen over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Posted in | Leave a comment

Causaal verband bij letselschade

create your own bitcoin wallet Causaal verband bij letselschadeIn letselschadezaken moet het verband  worden aangetoond tussen het ongeval en het ontstane letsel. De vraag hierbij is dan of het letsel in alle redelijkheid toegeschreven kan worden aan het ongeval. De bewijslast ligt hierbij in beginsel bij het slachtoffer.

http://www.energyconstruction.ca/bol/1132 https://cctrading.biz/hardware-wallets-bitcoin/ bitcoin hardware wallets Ontkenning causaal verband

follow site Het kan zijn dat de tegenpartij ontkent dat uw gezondheidsklachten te maken hebben met het ongeval. De tegenpartij stelt bijvoorbeeld dat u eerder soortgelijke medische klachten heeft gehad of dat deze klachten ook zonder het ongeval zouden zijn ontstaan.

Posted in | Leave a comment

Verkeersongeval door gladheid

source site Bij een ongeval door gladheid is het grootste probleem vaak de aansprakelijke partij vast te stellen. Is dit degene die in de slip ging of is dit de wegbeheerder?  Is er bijvoorbeeld wel gestrooid volgens het strooiplan of is de wegbeheerder hierin in gebreke gebleven. Lag er iets op de weg zoals bijvoorbeeld olie na een eerder auto-ongeval, of grote hoeveelheden modder van een tractor waardoor de glijpartij is ontstaan. Wie is er dan aansprakelijk?

can you make money from binary options   https://digitrading.biz/de/forexcfd-handel/ forex handelen Aangereden door een auto in de slip

Posted in | Leave a comment

Schadevergoeding in rolstoel na verkeersongeval

Schadevergoeding in Rolstoel

Wanneer u letselschade heeft opgelopen met blijvende invaliditeit tot gevolg, heeft u recht op een vergoeding van de immateriële schade. Het ongeval heeft immers een flinke impact gehad op het verloop van uw verdere leven. Naast de immateriële schade is er ook sprake van materiële schade.

Opzioni binarie Smartengeld

Immateriële schadevergoeding wordt ook wel eens smartengeld of affectieschade genoemd. De hoogte van het bedrag wat hiermee gemoeid is kan per zaak flink verschillen. Hierbij spelen diverse zaken een rol, zoals de ernst van de invaliditeit, de leeftijd van het slachtoffer en de impact van de invaliditeit op het leven van het slachtoffer.

Posted in | Leave a comment

Letselschade vergoeding aanvragen

Wanneer u letselschade heeft opgelopen, is het verstandig om zo snel mogelijk de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Niet alleen omdat u direct na het ongeval alle details nog vers in het geheugen hebt, maar ook omdat verzekeringmaatschappij het uitkeren van de schade vaak zo lang mogelijk proberen uit te stellen. (Bron: rapport van de Ombudsman)

https://www.impactexperiences.co.uk/cr13/2279 Schakel een letselschade specialist in

Posted in | Leave a comment

No Cure No Pay letselschade advocaat

Sinds 1 januari 2014 mag een letselschade advocaat werken op basis van No Cure No Pay. Hiervoor was dit al toegestaan voor letselschadebureaus, maar niet voor de advocaten. Dit leidde tot de nodige verwarring en misstanden, dus daarom is de wetgeving hierin gewijzigd. Het gaat hier om een experiment wat vijf jaar duurt. De letselschade advocaat moet hiervoor de zaak  aanmelden bij zijn Raad van Toezicht.

go to site No Cure No Pay bij Letselschade-Claim

Posted in | Leave a comment

Vergoeding schade na ongeval

Na een ongeval wilt u natuurlijk de schade vergoed krijgen, zeker in geval van letselschade kan de financiële schade aanzienlijk zijn. Als eerste moet dan de schuldige partij aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Welke kosten komen er allemaal in aanmerking voor schadevergoeding nadat de schuldige tegenpartij aansprakelijk is gesteld?

follow site Materiële schade

Als eerste komt natuurlijk de materiële schade in aanmerking voor vergoeding. Dit is de schade aan het voertuig, kleding, eventueel bril en sieraden, maar ook de mobiele telefoon of laptop die bij het ongeval zijn beschadigd.

go to site Medische kosten

Posted in | Leave a comment

Schadevergoeding DES vrouwen, kinderen en kleinkinderen

Tussen 1749 en 1976 werd aan zwangere vrouwen het kunstmatig hormoon diëthylstilbestrol (DES) voorgeschreven, ter voorkoming van een miskraam. Naar schatting hebben tussen de 200.000 en 400.000 vrouwen in Nederland dit hormoon geslikt. Een miskraam voorkomen deed dit hormoon echter niet, wat het wel deed was afwijkingen bij de ongeboren kinderen veroorzaken. Helaas bleef het hier niet bij. De DES-dochters bleken jaren later problemen te hebben om een zwangerschap te voldragen, waardoor veel kleinkinderen van de vrouwen die destijds DES hadden geslikt gehandicapt ter wereld kwamen. Ook zij kunnen nu aanspraak maken op een bijdrage uit het DES-fonds.

Posted in Claim, Ernstig letsel, Medische fout | Leave a comment

Letselschade door vuurwerk

Het is weer bijna het einde van het jaar en dan gebeuren er helaas veel ongelukken met vuurwerk. In de nacht van 31 december 2013 naar 1 januari 2014 werden maar liefst 700 slachtoffers behandeld op de eerste hulp van de diverse ziekenhuizen en viel er één dodelijk slachtoffer te betreuren.

Wanneer u dit overkomt, kan dit grote gevolgen hebben voor de rest van uw leven. Soms gebeurt er een ongeval met vuurwerk omdat er gebreken aan het vuurwerk zijn. Het letsel is dan ontstaan door het ondeugdelijk vuurwerk, maar dit is vaak niet eenvoudig aan te tonen. U kunt proberen om de fabrikant aansprakelijk te stellen. In dat geval is het wel belangrijk om het ondeugdelijk vuurwerk te bewaren en getuigen te hebben. Dan nog zal het niet eenvoudig zijn om aan te tonen dat het vuurwerk niet deugde.

Posted in Aansprakelijkheid, Algemeen, Binnenland, Claim, Ernstig letsel, Letsel, Letsel schadevergoeding, Letselschade, Zwaar letsel | Comments Off

Schadevergoeding claimen bij de verzekeraar

Wanneer u recht heeft op schadevergoeding en u dit wilt claimen bij uw verzekering is het altijd verstandig om een letselschade jurist te vragen u bij te staan. Een verzekering is er immers op uit een zo laag mogelijke schadevergoeding uit te keren en het is dan verstandig om iemand met juridische kennis aan uw zijde te hebben, die uw belangen behartigt.

http://mullbergaskolan.se/cr35/641 De taak van uw letselschade jurist

Posted in | Leave a comment