Category Archives: Schadevergoeding

Schadevergoeding

Letselschade gebroken rug

Tijdens een ongeluk waarbij u valt, een lichamelijk trauma oploopt of de rug een extreme buiging maakt, kan een breuk in één of meerdere rugwervels ontstaan. De impact hiervan is afhankelijk van de locatie van de breuk. Wanneer u door een ongeval een gebroken rug hebt opgelopen, heeft u te maken met veel lichamelijk letsel, waar een hoge immateriële schadevergoeding tegenover staat.

Medische staat

Bij een gebroken rug is de medische staat van belang, zowel voor de hoogte van de schadevergoeding als voor het genezingsproces. Is de breuk instabiel of ingezakt, dan kan het ruggenmerg beschadigd zijn of de vorm van de wervelkolom veranderen.

Posted in | Comments Off

Letselschade door Beroepslongziekten

Jaarlijks sterven er in Nederland alleen al meer dan 2.000 mensen aan de gevolgen van een beroepslongziekte. Beroepen zoals brandweer, metaalbewerker, bakker, houtbewerker en werken als zandstraler brengen een verhoogd risico op longschade mee. Hierdoor krijgen te ze maken met een verhoogd risico op astma, sarcoïdose, longfibrose en COPD.

Volgens de Long Alliantie Nederland (LAN) zouden deze mensen om de twee jaar medisch onderzocht moeten worden om longschade te voorkomen en vroegtijdig op te sporen. Het LAN pleit er dan ook voor dat de politiek werkgevers aanspoort hier om samen met de zorgsector afspraken over te maken.

Posted in Bedrijfsongeval, Beroepsziekten, Letselschadespecialist, Schadevergoeding claimen | Leave a comment

Schadevergoeding hoofdpijn en nekletsel

Bij hoofdpijn en nekletsel wordt al snel aan een whiplash gedacht. De meest voorkomende oorzaak van een whiplash is een aanrijding van achteren, waarbij het hoofd een extreme slingerbeweging heeft gemaakt ten opzichte van het lichaam. Een dergelijk ongeval kan letsel in de nek veroorzaken. Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is heeft het slachtoffer schadevergoeding voor hoofdpijn en nekletsel aanvragen bij voorkeur met behulp van een ervaren letselschade specialist.

Oorzaak en klachten

Posted in | Leave a comment

Schadevergoeding scooterongeluk

Bent u slachtoffer van een scooterongeluk dan heeft u mogelijk recht op schadevergoeding. Op jaarbasis melden zich zo’n 9800 mensen bij de eerste hulp van een ziekenhuis na een verkeersongeval met de scooter. 15% van deze patiënten wordt opgenomen. Letselschade door een scooterongeval heeft vaak een grote impact op het leven van het slachtoffer.

Letselschade scooterongeval

Schadevergoeding scooterongelukHet letsel na een scooterongeluk bestaat vaak uit schaafwonden. Ook komt hoofdletsel, nekletsel en gebroken botten vaak voor. Jaarlijks lopen gemiddeld 520 mensen hoofdletsel op. Bij 120 slachtoffers is er sprake van ernstig hersenletsel. Dit blijkt uit cijfers van het Letsel Informatie Systeem van Consument en Veiligheid.

Posted in | Leave a comment

Hoogte letselschadebedragen mannen en vrouwen gelijk

Hoogte schadevergoeding mannen en vrouwenHet College voor de Rechten van de Mens te Utrecht heeft geoordeeld dat de hoogte van letselschadebedragen voor mannen en vrouwen gelijk dient te zijn. Indien dat niet zo is, is er sprake van discriminatie.

Een vrouw liep hersenletsel met verlammingsverschijnselen op na een een ongeval. De betrokken verzekeraar Reaal schatte in bij de berekening van het schadebedrag dat de vrouw kinderen zou krijgen. Zodoende werd de periode van haar 28e tot en met haar 38 levensjaar beperkt meegerekend. De vrouw zou in die periode part-time kunnen werken en dus minder schade lijden.

Posted in Letselschade, Schadevergoeding | Leave a comment

Medische eindsituatie

Medische eindsituatie bij letselschadeIn de letselschade advocatuur spreken we van medische eindsituatie wanneer iemand geheel is hersteld of wanneer er in het herstel geen wezenlijke veranderingen meer te verwachten zijn. Dit is dus het moment waarop uw medisch dossier aangeeft dat u medisch bent uitbehandeld. Vaak wordt hiervoor een tijdsperiode van twee jaar aangehouden. Soms is het nodig om een second opinion aan te vragen, wanneer er onduidelijkheid is of vragen rijzen over de medische eindsituatie.

Berekenen van de schade

Posted in | Leave a comment

Schadevergoeding auto-ongeluk claimen

Een auto-ongeluk is sowieso geen pretje en daarna komt er nog iets waar veel mensen tegenop zien. Het claimen van de schade. Toch is dit een karweitje wat u beter niet kunt uitstellen en het werk wat eraan vast zit valt meestal wel mee, tenzij er discussie ontstaat over de aansprakelijkheid.

Stappenplan schade claimen

Neem als eerst contact op met de eigen verzekering om de schade te melden. Zorg hiervoor voor alle relevante gegevens en een ingevuld en ondertekend schadeformulier. Liefst aangevuld met foto’s en telefoonnummers van eventuele getuigen. Beken nooit schuld, ook niet wanneer u wel degelijk schuldig bent aan het ongeval. Laat de schuldvraag maar over aan de verzekeraars.

Posted in | Leave a comment

Vergoeding schade na ongeval

Na een ongeval wilt u natuurlijk de schade vergoed krijgen, zeker in geval van letselschade kan de financiële schade aanzienlijk zijn. Als eerste moet dan de schuldige partij aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Welke kosten komen er allemaal in aanmerking voor schadevergoeding nadat de schuldige tegenpartij aansprakelijk is gesteld?

Materiële schade

Als eerste komt natuurlijk de materiële schade in aanmerking voor vergoeding. Dit is de schade aan het voertuig, kleding, eventueel bril en sieraden, maar ook de mobiele telefoon of laptop die bij het ongeval zijn beschadigd.

Medische kosten

Posted in | Leave a comment

Letselschade door stoeptegel

Ongelijke voetpaden met losliggende tegels zijn in iedere gemeente te vinden en vaak vinden we ze alleen maar ergerlijk. Het is altijd verstandig om deze ergernissen te melden bij de gemeente, dan is de gemeente in de gelegenheid om dit te herstellen. Ongelijke stoepen met losliggende en uitstekende stoeptegels kunnen de oorzaak zijn van valpartijen en in sommige gevallen zelfs van letselschade. Wat doet u wanneer u dat overkomt?

Gemeente aansprakelijk stellen

Posted in | Leave a comment

Schadevergoeding claimen bij de verzekeraar

Wanneer u recht heeft op schadevergoeding en u dit wilt claimen bij uw verzekering is het altijd verstandig om een letselschade jurist te vragen u bij te staan. Een verzekering is er immers op uit een zo laag mogelijke schadevergoeding uit te keren en het is dan verstandig om iemand met juridische kennis aan uw zijde te hebben, die uw belangen behartigt.

De taak van uw letselschade jurist

Posted in | Leave a comment