Letselschade advies

Letselschade advies van specialistWanneer u letselschade heeft opgelopen, is het raadzaam u te laten bijstaan door iemand met kennis van het rechtssysteem. U bent gebaat met letselschade advies van een ervaren jurist op gebied van schadevergoedingen en letselschade. Deze weet waarop u wel aanspraak kunt maken en waarop u dat niet kan en kan u tijdens de gehele looptijd van de letselschadezaak met raad en daad bijstaan. Zo is de kans het grootst dat uw claim op een redelijke manier wordt afgehandeld.

Verloop van de schaderegeling

Allereerst moet de aansprakelijkheid door de tegenpartij erkend worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de tegenpartij aansprakelijk stelt voor uw letselschade. De aansprakelijkheidsstelling moet juridisch goed onderbouwd zijn.

Daarnaast is er medische informatie over uw letsel nodig. Hoe ernstig is het letsel, hoe lang gaat het herstel duren en zal dit herstel volledig zijn?

De letselschadespecialist vraagt alle relevante medische informatie voor u op en de verzekeraar van de aansprakelijke partij zal deze informatie voorleggen aan de eigen medisch adviseur. Vaak moet u nog gekeurd worden door een onafhankelijk arts (medische expertise). Wanneer uw medische situatie niet meer verder gaat veranderen spreekt men van een medische eindtoestand.

Er wordt meestal niet gewacht tot de medische eindtoestand is bereikt. Van te voren wordt al een overzicht van de schadeposten gemaakt en aan de hand hiervan wordt bepaald hoe hoog het financiële voorschot gaat worden. Pas wanneer de medische eindtoestand is bereikt worden de gevolgen van het ongeval helemaal duidelijk en kan de schade definitief worden vastgesteld.

Looptijd letselschadezaak

De letselschadezaak wordt pas afgesloten wanneer duidelijk is wat de medische gevolgen van het letsel voor u zijn. Er moet dus een medische eindtoestand zijn bereikt. Hier gaan een aantal jaren overheen. U moet er dan ook rekening mee houden dat een letselschadezaak twee tot drie jaar kan lopen.

Letselschade-uitkering en de fiscus

De letselschadevergoeding is een nettobedrag. Wel kan het bij hoge bedragen zo zijn dat u over dit bedrag vermogensbelasting (Box 3) moet betalen. Boven een bepaald vermogen bedraagt de vermogensbelasting 1,2%. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met uw belastingadviseur.

Na de afhandeling letselschade

Nadat de letselschade is afgehandeld wordt het tijd om u weer te richten op de toekomst. Alle gesprekken en discussies die gevoerd zijn om uw letselschade af te handelen gingen over de medische situatie, de medische voorgeschiedenis en de causaliteit. Nadat deze periode eindelijk is afgesloten wordt het makkelijker om u te richten op hetgeen u nog kunt en te kijken wat u nog nodig heeft aan omscholing of ondersteuning om uw leven weer op te pakken.

Letselschade-advies nodig?

Wilt u advies op maat, dan vult u onderstaand formulier in en dan neemt één van onze letselschadespecialisten binnen 24 uur contact met u op. Advies van Letselschade-Claim is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Gratis letselschade advies!

Hoe beoordeeld u deze pagina