Schadevergoeding

Schadevergoeding ongeval, hoe zit dat precies?

In Nederland is iedere automobilist verplicht WA-verzekerd. Dat betekend dat de Wettelijke Aansprakelijkheid gedekt wordt.

Hieruit volgt dat het volgende van toepassing is bij een ongeval tussen partij A en B. Wanneer A schuldig is aan het ongeval, is hij/zij aansprakelijk voor de door B geleden schade. De schadevergoeding kan bestaan uit blikschade, maar ook uit letselschade. Letselschade is alle financiële schade die iemand heeft n.a.l.v. opgelopen letsel.

De WA-verzekering van A dient alle schade van B te dekken in de vorm van een schadevergoeding. Na een ongeval heeft in de praktijk de niet-aansprakelijke partij te maken met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Deze verzekeraar dient over te gaan tot betaling van de schadevergoeding.

Wat is de hoogte schadevergoeding? Om de hoogte van de schadevergoeding te berekenen zal alle schade bij elkaar opgeteld moeten worden. Blikschade is doorgaans goed te taxeren door een autoschadebedrijf. Voor letselschade ligt dit niet altijd even eenvoudig. Het maakt een groot verschil of het letsel goed herstelt of dat letsel/klachten van chronische aard zijn. De financiële schade door bijvoorbeeld loonschade kan hier evenredig mee in verband staan.

Ook de financiële schade (daarmee de schadevergoeding) door uitgaven aan medische kosten en hulp in de huishouding kunnen vanzelfsprekend hoger zijn wanneer letsel blijvend in vergelijking met tijdelijk letsel.

Schadevergoeding ongeval, hoe realiseer ik dat? Wanneer de aansprakelijkheid bij de tegenpartij ligt dient deze tegenpartij de kosten van rechtshulp van de niet-aansprakelijke partij te dekken. Dit houdt in dat wanneer u een ongeval heeft gehad en niet aansprakelijk bent, u kosteloos een letselschade specialist of letselschade advocaat kunt inschakelen. Deze professionals hebben er hun beroep van gemaakt om letselschade schadevergoeding te realiseren voor hun slachtoffers van letsel/letselschade.

Gratis letselschade advocaat? Via Letselschade claim kunt u binnen 24 uur kosteloos advies krijgen m.b.t. een schadevergoeding/ongeval. Vul gerust onderstaand mailformulier in met uitleg van uw situatie. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op en adviseren u helder en geheel vrijblijvend.

Scroll naar boven