Whiplash vergoeding

Whiplash vergoeding

Wat is een whiplash?

Met een whiplash word nekletsel bedoeld dat is veroorzaakt door het plots naar voren en weer naar achter bewegen van het hoofd. Bij kop-staart botsingen komen whiplashes veelvuldig voor. Ter preventie van een whiplash is het dan ook sterk aan te raden om hoofdsteunen goed af te stellen.

Wat is een reële whiplash vergoeding?

Het is niet eenvoudig om een whiplash schadevergoeding te bepalen zonder de ernst en impact van de letselschade te duiden. De hoogte van een whiplash vergoeding hangt dus samen met verschillende factoren.

Hoogte whiplash vergoeding:

  1. Zijn de medische klachten van de whiplash blijvend?
  2. Welke medische kosten zijn er gemaakt?
  3. Welke juridische kosten zijn er gemaakt?
  4. Is de whiplash oorzaak van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid?Zo ja, wat is het gederfde inkomen?
  5. Zijn er andere whiplash schadeposten?

Normaliter kan een letselschade advocaat of letselschade specialist de whiplash vergoeding onderling met de tegenpartij afstemmen. In een klein deel van de gevallen is de aansprakelijkheid niet helder en kan een letsel claim via de rechter worden afgedwongen. Een letselschade advocaat kan u hierbij bijstaan. De rechter zal de impact van de whiplash op het leven van het slachtoffer beoordelen en vertalen naar een whiplash vergoeding.

Welke informatie is nodig voor een whiplash vergoeding?

Het verhalen van een whiplash vergoeding dient op dezelfde wijze te geschieden als elke andere vorm van schade. Het is belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal van het ongeval en de letselschade te vergaren. Een letselschade advocaat kan u hierbij uitstekend bijstaan.

In de regel hangt een goede whiplash vergoeding samen met een goede letselschade advocaat of letsel belangenbehartiger. Vul het mailformulier in voor gratis rechtshulp van onze letselschade advocaat.

Scroll naar boven