Ernstig bedrijfsongeval in Kampen

Bij een fabrikant van opleggers in Kampen vond 17 maart een ernstig bedrijfsongeval plaats, waarbij een nog jonge werknemer het leven liet. Dit gebeurde in 2012 ook al eens bij hetzelfde bedrijf. Toen werd dit bedrijf een boete opgelegd wegens ernstige nalatigheid. Het is natuurlijk de vraag of dat dit maal ook het geval is geweest. Bij een ernstig ongeval op de werkvloer wordt de toedracht onderzocht door de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dit is ook in Kampen gebeurd.

Schade vergoeding

Wanneer er een ongeval op het werk plaatsvindt, wat mogelijk te wijten is aan de nalatigheid van de werkgever, heeft het slachtoffer recht op schade vergoeding. In geval van overlijden zoals in Kampen is gebeurd, hebben de nabestaanden hoogstwaarschijnlijk recht op schade vergoeding.

Verjaringstermijn

Het recht op schadevergoeding blijft niet eeuwig gelden. Na vijf jaar kunt u geen verhaal meer halen. Men spreekt dan over verjaring van het schadegeval. Deze periode geldt vanaf de dag dat u schade heeft opgelopen tot het moment dan u het verzoek tot schadevergoeding indient.

Slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval?

Heeft u letselschade opgelopen door een bedrijfsongeval en denkt u mogelijk recht te hebben op schadevergoeding. Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Indien gewenst kunnen wij daarna de zaak voor u in behandeling nemen.

Scroll naar boven