Letselschade door medische fout

Wanneer er naar aanleiding van een medische fout een letselschade optreedt en hierna een claim door het slachtoffer wordt ingediend, doen zich regelmatig problemen voor.

Veel patiënten hebben hierdoor een negatieve ervaring opgelopen. Een onwenselijke situatie.

GOMA

Dit was in 2010 aanleiding om de GOMA (Gedragscode Openheid Medische Aansprakelijkheid) op te stellen. Deze gedragscode geeft aanbevelingen die betrekking hebben op de communicatie tussen patiënt en zorgaanbieder en op de afhandeling en behandeling van een klacht en eventueel de daaruit voortkomende claim.

Letselschade door medische fout

Er is sprake van een medische fout wanneer een behandelaar verwijtbaar medisch onzorgvuldig gehandeld heeft. Dit is voor het slachtoffer lastig zelf te beoordelen, want wanneer is er sprake van verwijtbare medische onzorgvuldigheid en wanneer van een medische fout? Om dit vast te kunnen stellen moet altijd een onafhankelijk medisch adviseur worden geraadpleegd.

Rechtshulp bij aangetoonde aansprakelijkheid

Pas wanneer door een onafhankelijk medisch adviseur is vastgesteld dat uw letsel veroorzaakt is door een verwijtbare medische fout, kunt u letselschadehulp inschakelen. Het onderzoek is dus in de eerste instantie altijd voor uw rekening. Wel is het zo dat dit meegenomen wordt in de schadevergoeding wanneer uw letsel daadwerkelijk te danken is aan een verwijtbare medische fout.

Wanneer u daadwerkelijk een claim wilt neerleggen, helpt een letselschade specialist u verder met de te nemen stappen.  Te beginnen met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij.

Pas wanneer er sprake is van een medische eindsituatie kan er een volledige schadeclaim worden berekend en neergelegd bij de tegenpartij. In de tussentijd kan er voor u een voorschot worden aangevraagd, zodat u niet tussentijds in de financiële problemen geraakt.

Letselschade advies

Letselschade levert het slachtoffer altijd veel stress en narigheid op. Wanneer wij u mogen helpen met juridische bijstand, kunnen we hierdoor in ieder geval een deel van de stress uit handen nemen. Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op, waarbij u gratis en vrijblijvend informatie krijgt. Vervolgens kunt u desgewenst zelf een letselschade claim indienen.

Scroll naar boven