Onduidelijkheid over klachten na HPV-vaccin

Het HPV-vaccin wordt sinds 2009 gegeven aan meisjes vanaf 12 jaar. Het is een vaccinatie tegen een bepaalde vorm van baarmoederhalskanker (Humaan Papilloma Virus). Veel meisjes hebben last van bijwerkingen. In de meeste gevallen zijn deze bijwerkingen kortdurend maar af en toe lijkt het vaccin ook langdurige klachten te geven. De klachten waar het hier om gaat zijn extreme vermoeidheid, chronische hoofdpijn en vaak bijna flauwvallen.

Sinds 2014 wordt dit vaccin in Japan niet meer gegeven vanwege de kans op nadelige bijwerkingen.

Aantonen van het verband

Het lastige in deze kwestie is het aantonen van het verband tussen de lichamelijke klachten en het vaccin. Dit wordt het causaal verband genoemd. De bewijslast ligt hier bij u als slachtoffer. De bijwerkingen van het HPV-vaccin zijn voor het bijwerkingscentrum Lareb inmiddels voldoende reden om meer onderzoek te gaan doen naar het HPV-vaccin. Tijdens dit onderzoek worden ook gericht vragen gesteld naar klachten die passen bij POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome).

POTS is een aandoening die vooral gekenmerkt wordt door een plotselinge versnelde hartslag bij verandering van houding. De hierbij behorende klachten zijn extreme vermoeidheid, chronische hoofdpijn en de neiging tot flauwvallen.

 Verder onderzoek

Inmiddels heeft het Europees geneesmiddelenbewakingscomité in november 2015 de herbeoordeling van het HPV-vaccin afgerond. Zij zien geen verband tussen het vaccin en CRPS (complex regional pain syndrome) of POTS en vinden dat de voordelen van vaccineren in dit geval opwegen tegen de risico’s. Desondanks is het laatste woord hierover nog niet gesproken. De discussie over het HPV-vaccin blijft in medische tijdschriften voortduren en op 8 december 2015 meldde RTL-Nieuws dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verder onderzoek gaat doen naar langdurige vermoeidheid bij gevaccineerde meisjes.

Scroll naar boven