Nazorg na ziekenhuisopname

Een medisch fout kan zijn een foute diagnose, een verkeerde ingreep, maar ook geen of te weinig nazorg. Vooral bij bejaarde patiënten is nazorg na een ziekenhuisopname belangrijk. Volgens een artikel in Trouw (februari 2016) is het zelfs zo dat zonder nazorg dertig procent van de tachtig-plussers binnen honderd dagen na de ziekenhuisopname overlijdt. Dit is een enorm aantal.

Nazorg na ziekenhuisopname

Dit kan voorkomen worden door wijkverpleging. Wanneer de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis bezocht wordt door de wijkverpleegster kan volgens onderzoek van hoogleraar ouderengeneeskunde Sophia de Rooij van het Universitair Medisch Centrum Groningen en Bianca Buurman van het Academisch Medische Centrum, vijventwintig procent van deze sterfgevallen voorkomen worden.

Nazorg kan dus sterfgevallen voorkomen en is een relatief goedkope manier van medische dienstverlening. Niet ieder ziekenhuis heeft een contract met de thuiszorg, waardoor automatisch de wijkverpleging wordt ingeschakeld wanneer de patiënt thuiskomt.

Gebrekkige nazorg is (nog) geen reden voor een schadeclaim, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Het is dus altijd verstandig om hier vooral informatie over te vragen. Wanneer u zorgt dat u alert bent en goed geïnformeerd of wanneer u iemand meeneemt die u kan helpen hiermee, kunt u uzelf en uw omgeving veel leed besparen.

Medische fout

Medisch falen

Gebrekkige nazorg is alleen een fout wanneer er sprake is van het meegeven van verkeerde medicatie of het vergeten van het voorschrijven van de benodigde medicatie door de arts in het ziekenhuis. Dit laatste kunt u zelf proberen te voorkomen door bij ontslag uit het ziekenhuis altijd bij de arts of verpleegkundige te vragen naar eventuele benodigde medicatie.

Scroll naar boven