Het aantal arbeidsongevallen neemt toe

Op dinsdag 6 september 2017 waarschuwde inspecteur-generaal Marc Kuipers van de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor de verslechterende arbeidsveiligheid in het televisieprogramma ‘De Monitor’.

Gebrek aan toezicht

De druk op de capaciteit van de inspectie SZW zorgt ervoor dat preventieve inspecties te weinig worden uitgevoerd. Dit zorgt volgens inspecteur-generaal Marc Kuipers voor verslechtering van de veiligheid. In 2016 vielen 70 dodelijke slachtoffers tijdens het uitoefenen van werkzaamheden. Dan is 19% meer dan het jaar daarvoor. Het aantal bedrijfsongevallen steeg met 14% (Cijfers afkomstig uit het jaarverslag Inspectie SZW).

Eigen verantwoordelijkheid bedrijven

De eigen verantwoordelijkheid van bedrijven laat te wensen over. Kuipers vindt het ronduit schokkend dat 30-50 % van de bedrijven in Nederland niet beschikt over een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In arbeidsveiligheid moet altijd geïnvesteerd worden door bedrijven. Niet alleen wanneer het economisch goed gaat, maar ook in slechtere tijden. Mensen horen boven productie te gaan.

Meldingsplicht bedrijfsongeval

Wanneer er in een bedrijf een bedrijfsongeval plaatsvindt, dan heeft dat bedrijf een meldingsplicht. Uit het onderzoek ‘Arbo in bedrijf 2016’ bleek dat bijna 5% van de bedrijven waar de afgelopen drie jaar een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, niet op de hoogte was van deze meldingsplicht. Ook bleek uit datzelfde onderzoek dat 30% van de werkgevers het ongeval niet heeft gemeld bij de inspectie SZW.

Heeft u te maken gehad met een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval met letsel moet altijd worden doorgegeven aan de Inspectie SZW. Dit kan telefonisch via 0800-27 00 00 0. Deze melding moet hierna schriftelijk bevestigd worden. Ook kan de melding via internet plaatsvinden.  Wanneer u slachtoffer bent en wil weten of u in aanmerking komt voor schadevergoeding, kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op en spreken de zaak met u door. Dit gesprek is voor u altijd gratis en vrijblijvend.

 

 

Scroll naar boven