Auto-ongeluk schadevergoeding

Auto-ongeluk schadevergoeding

De eerste vraag die altijd gesteld wordt bij een aanrijding is de schuldvraag. Wie is er verantwoordelijk voor de aanrijding? Is er sprake van eigen schuld, een schuldige tegenpartij of slecht wegdek. Wie is de tegenpartij? Is deze bekend, is dit ook een auto, of een fietser, een voetganger, een dier?

Letselschade door overmacht

Soms wordt letselschade veroorzaakt door dieren. In dat geval zal u meestal een aanvraag tot schadevergoeding bij uw SVI- of OIV-verzekering moeten indienen. Wanneer de eigenaar van het dier kan worden opgespoord, is deze verantwoordelijk voor de schade. Meer informatie hierover vindt u bij de link hierboven.

Ook kan het zijn dat er olie op het wegdek lag, of dat de veroorzaker van het ongeval doorrijdt. Dan kunt u proberen uw schade vergoed te krijgen bij Stichting Waarborgfonds Motorverkeer. 

Letselschade veroorzaakt door tegenpartij

Wanneer de letselschade is veroorzaakt door een ander, kunt u deze aansprakelijk stellen voor de schade. Het is verstandig om hierbij een letselschadespecialist te raadplegen. Deze kan de zaak voor u behandelen en zorgen voor de hoogst mogelijke schadevergoeding, terwijl u zich kunt richten op uw herstel en u zich niet bezig hoeft te houden met juridische problemen.

Roekeloos rijgedrag
In geval van roekeloos gedrag door de medeweggebruiker, is dit niet alleen een letselschadegeval, maar is er ook sprake van een strafzaak.

Er is sprake van roekeloos rijgedrag wanneer:

Art. 6 WVW: Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Wanneer er sprake is van strafbaar roekeloos rijgedrag:

Art. 175 WVW artikel 2.: Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt overtreding van artikel 6 gestraft met: a. Gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien het een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood; b. gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, indien het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht.

Kosteloos advies nodig?

Vul onderstaand mailformulier in en binnen 24 uur nemen wij contact op. Samen met u bespreken wij uw situatie. Na interne analyse met onze letselschadespecialist brengen wij een helder en kosteloos advies uit. Uw mogelijkheden m.b.t. het claimen van een schadevergoeding zullen we dan kenbaar maken.

Scroll naar boven