Categorieën
Berekenen schade Schadeposten Schadevergoeding Schadevergoeding claimen Schadevergoeding eisen

Berekening schadevergoeding

Berekening schadevergoeding
Klik op de calculator voor een berekening van uw letselschade

Wanneer u slachtoffer bent geworden van letselschade, wilt u graag weten waar u aan toe bent en hoeveel schadevergoeding u krijgt.

De manier waarop de schade berekend dient te worden is te vinden in artikel 6:97 van het Burgerlijk Wetboek. De berekening van schadevergoeding is complex. Het uitgangspunt is dat alle gemaakte en te maken kosten worden opgenomen bij de berekening van de vergoeding. Hieronder kunt u de belangrijkste schadeposten terugvinden.

Berekening reiskosten

Hoeveel kilometers heeft u afgelegd naar uw behandelaars en hoeveel kilometers hebben anderen moeten afleggen om u te bezoeken in het ziekenhuis, boodschappen voor u te doen, medicijnen op te halen bij de apotheek, etc. Voor reiskosten wordt een vast bedrag per kilometer vergoed. Wanneer u van een taxi of het openbaar vervoer gebruik heeft moeten maken, worden de werkelijke kosten vergoed. In geval van een taxi geldt wel dat u aannemelijk moet maken dat het gebruik noodzakelijk was vanwege een medische indicatie of de afwezigheid van openbaar vervoer c.q. eigen vervoer.

Berekening kosten huishoudelijke hulp

Omdat u zelf niet in staat was om uw eigen huishouden te doen, heeft u hulp van vrienden, familie of professionele hulp moeten inschakelen. Hoeveel uur huishoudelijke hulp heeft u nodig gehad? Er is hierbij sprake van normbedragen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de beperking door het ongeval (vindt de rechtbank dat u licht tot matig beperkt bent of dat u zwaar beperkt bent). De normbedragen gelden voor de eerste drie maanden. Daarna wordt een uurtarief gehanteerd.

Hulp in en rondom het huis

Door het ongeval heeft u mensen moeten inschakelen om uw tuin bij te houden, uw hond uit te laten, te schilderen of te behangen. Hoeveel uur heeft u hiervoor hulp gehad? U mag ook hierbij hulp van familie, vrienden en kennissen meenemen.

Eigen risico ziektekostenverzekering

Heeft u uw eigen risico voor de ziektekostenverzekering moeten betalen? Dan kunt u dit bedrag opvoeren voor de letselschadevergoeding.

Arbeidsongeschikt

Bent u door het ongeval arbeidsongeschikt geworden? Hoeveel geld heeft u dan door het ongeval netto minder ontvangen dan normaal? Inkomensschade is vaak één van de grootste posten bij de berekening van schadevergoeding. De calculatie kan het beste worden gedaan door een letselschade advocaat/letselschadespecialist of rekenbureau.

Opname in ziekenhuis of revalidatiecentrum

Heeft u na het ongeval in het ziekenhuis gelegen of een aantal dagen in een revalidatiecentrum doorgebracht? Voor iedere dag die u ten gevolge van het ongeval gehospitaliseerd heeft doorgebracht, heeft u recht op een vergoeding. Er geldt een vast bedrag per dag van opname. Dit bedrag ligt voor ziekenhuisopname hoger dan voor opname in een revalidatiecentrum. Zaken zoals telefoonkosten, huur televisie, parkeergeld familie etc. zijn in deze kosten meegenomen.

Hulpmiddelen

Heeft u na het ongeval geld uitgegeven aan hulpmiddelen, zoals medicijnen, rolkraag, krukken, rolstoel en dergelijke? Deze kosten kunnen meegenomen worden bij de berekening van de letselschadevergoeding.

Letselschade richtlijnen

Voor verschillende onderdelen van de schadevergoeding zijn er letselschade richtlijnen opgesteld. Zo zijn er richtlijnen opgesteld die zich richten op overlijdensschade, licht letsel, studievertraging, smartengeld en zelfwerkzaamheid. Deze richtlijnen voorzien in een methode om de hoogte van de letselschade uitkering  te berekenen. Het zijn slechts richtlijnen. Het wil niet zeggen dat u dit bedrag ook uitgekeerd krijgt. De richtlijnen zijn niet bindend.

Wilt u contact met een letselschade-adviseur?

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u deze claimen? Vul dan het onderstaande formulier. Binnen 24 uur nemen wij contact met u op. We zullen dan samen uw situatie bespreken en antwoord geven op uw vragen. Desgewenst kunnen wij vervolgens schadevergoeding voor u claimen. Indien de tegenpartij schuldig is aan het ongeluk is onze juridische hulp geheel kosteloos.