Het verband tussen ongeval en letsel

Wanneer u letselschade heeft opgelopen door een ongeval moet het verband tussen het ongeval en uw letsel worden        aangetoond. Dit wordt het causaal verband genoemd. Wanneer direct na het ongeval de klachten wel mee leken te            vallen en/of wanneer u al bekend was met lichamelijke klachten, kan het zijn dat de tegenpartij het verband gaat              ontkennen. Voor sommige aandoeningen zoals bijvoorbeeld een whiplash of psychische klachten is het moeilijker om    het causale verband aan te tonen. Ook wanneer u al eens eerder slachtoffer bent geweest van een ongeval is het                lastiger   om aan te tonen dat uw klachten specifiek aan dit ongeval te danken zijn.

Wat betekent dit?

Juridisch is het van belang in hoeverre de gedragingen van de één hebben bijgedragen in het ontstaan van schade bij      de ander. Dit is nodig om te bepalen of er een schadevergoedingsplicht bestaat. Medisch onderzoek door een                    onafhankelijk medisch adviseur zal in geval van twijfel noodzakelijk zijn. Het aantonen van causaal verband kan soms    een lastige kwestie zijn, waarbij het verstandig is om advies in te winnen bij een letselschadespecialist.

Een Delta v onderzoek

Wanneer de klachten te ernstig lijken voor het type ongeval, kan het zijn dat de verzekeraar van de tegenpartij een Delta v onderzoek wil. Dit is soms het geval bij whiplashklachten. Bij een Delta v onderzoek wordt berekend hoe groot de botsimpact geweest is aan de hand van het type auto, de geschatte snelheid, de remvertraging en de ontstane materiële schade. Zo’n onderzoek levert een ondergrens en een bovengrens op. Meewerken aan zo’n onderzoek is niet verplicht, meestal niet in uw belang en juridisch stelt zo’n onderzoek weinig voor. Er spelen namelijk meer factoren een rol bij een botsing, dus juridisch telt de diagnose van de arts en is een Delta v onderzoek niet voldoende om hieruit conclusies te trekken.

Contact opnemen

Als u een vraag heeft over letselschade, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaand contactformulier. Wij bieden u specialistische hulp op het gebied van letselschade, waarbij wij u professioneel terzijde staan bij al uw vragen. Onze letselschadespecialisten leggen u in begrijpelijke taal uit wat uw rechten én uw plichten zijn, wat u te wachten staat en welke stappen u het beste kunt nemen in uw positie. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Letselschade-claim geeft helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen waar u niks mee kunt. Uw belang staat ten alle tijde voorop.

Scroll naar boven