Letselschade

Wat is letselschade?

Letselschade is de fysieke of geestelijk schade die u na een ongeval, misdrijf of medische misser kunt oplopen. Letselschade betreft dus de immateriële schade.

Wie is er aansprakelijk bij letselschade?

Bij letselschade is degene die het ongeval heeft veroorzaakt aansprakelijk. In veel gevallen is het direct duidelijk wie er aansprakelijk is voor het ongeval en daarmee de letselschade. Er zijn ook situaties waarbij het minder duidelijk is wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Medische missers zijn bijvoorbeeld vaak lastig om aan te tonen. De verwijtbaarheid van een complicatie dient helder te zijn. Maar ook bij verkeersongevallen is de aansprakelijkheid van het ongeval niet altijd duidelijk. Het causaal verband tussen het letsel, de schade en het ongeval wordt nogal eens betwist door de tegenpartij.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval & letselschade

Bij een bedrijfsongeval kunt u er vanuit gaan dat uw werkgever aansprakelijk is voor letselschade. De financiële gevolgen voor u dient gedekt te worden in de vorm van schadevergoeding. De werkgever is aansprakelijk voor letselschade bij een bedrijfsongeval, tenzij:

  • Het ongeval door opzet of roekeloosheid van u heeft plaats gevonden
  • De werkgever alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen en u daarover voldoende heeft geïnformeerd.

Aansprakelijkheid verkeersongeval & letselschade
Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid van een verkeersongeval is het belangrijk om eenduidig antwoord te hebben op de vraag: “Wie heeft schuld aan het ongeval?”. Wat moet ik bij aansprakelijkheid verkeersongeval aantonen?

  • Dat de veroorzaker van de het ongeval een verkeersovertreding heeft gemaakt.
  • Dat er sprake is van causaal verband tussen de verkeersovertreding, de aanrijding en de schade (incl. letselschade).
  • U dient de schade/letselschade te bewijzen. Ook de omvang van de schade en letselschade door het ongeval dient u aan te tonen.

Heeft u zelf letselschade?

Vul dan onderstand letselschade mailformulier in voor gratis juridisch advies. Binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen. Na interne analyse van de letselschade adviseren wij u geheel kosteloos en verblijvend. Desgewenst kunt u gratis rechtshulp krijgen van onze letselschade advocaat m.b.t. schadevergoeding.

Scroll naar boven