Letselschade aanrijding scooter

 

Een scooterongeval heeft vaak verstrekkende gevolgen. Dit omdat een scooterrijder vaak ernstiger letsel oploopt bij een aanrijding dan een automobilist. Een scooterrijder is minder beschermd, ook al valt deze niet onder de kwetsbare verkeersdeelnemers.

Direct na de aanrijding scooter

Direct na de aanrijding is het belangrijk om te zorgen voor uw eigen veiligheid. Maar daarna zo veel mogelijk foto’s. Foto’s van de schade aan zowel auto als scooter, foto’s van het kenteken van de betrokken auto, van remsporen, van persoonlijke schade. Kortom fotografeer alles wat van belang kan zijn. Wanneer er sprake is van letselschade belt u altijd de politie. Vul tijdens het wachten op de politie alvast het Europese schadeformulier in. U heeft dan de naam en het adres van de tegenpartij. Zorg er ook voor dat het formulier getekend wordt. Noteer ook de contactgegevens van eventuele getuigen. Wanneer u letsel heeft opgelopen is het verstandig om zo snel mogelijk een huisarts te bezoeken. Als u snel na het ongeval een arts bezoekt is het makkelijker om het causaal verband tussen het ongeval en uw klachten te leggen.

Kortom: hoe meer documentatie u kunt verzamelen over het ongeval en de gevolgen, hoe sterker u staat in de letselschadeprocedure.

Aansprakelijk stellen

Na het ongeval gaat u de schuldige partij aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Dit doet u per aangetekende brief. In deze brief vermeldt u de schadeposten en vermeldt u dat alle schade die hieruit nog mag voortkomen later toegevoegd wordt. Vermeld in de brief dat op grond van Artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, iemand die door een onrechtmatige daad een ander schade berokkend, verplicht is deze schade te vergoeden. In geval van letselschade is het verstandig om een letselschade specialist om advies te vragen voordat u de schuldige partij aansprakelijk stelt.

Wanneer u meer wilt weten over letselschade na een ongeluk met een scooter, kunt u hier verder lezen.

Hulp nodig?

Letselschade-Claim biedt kosteloos advies op maat. Binnen 24 uur nemen wij telefonisch contact op. Samen bespreken we uw situatie en recht op letselschade vergoeding. Na analyse van een ervaren letselschadespecialist ontvangt u kosteloos advies m.b.t. schadevergoeding. Desgewenst kunt u uw zaak daarna verder laten behandelen.

Scroll naar boven