Letselschade claim

Een letselschade claim kunt u indienen na een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische misser. U kunt daarbij bijgestaan worden door een letselschade advocaat.

De letselschade advocaat is er in gespecialiseerd om smartengeld/schadevergoeding te realiseren na een ongeval.

Hoogte letselschade claim

De hoogte van het te claimen smartengeld en de totale schadevergoeding, hangt samen met verschillende factoren. Hoe ernstig is het letsel? Is er sprake van inkomensderving? Heb ik te maken met medische kosten? Maak ik juridisch kosten m.b.t. verhalen van de letselschade?

De claim is dus een optelsom van het smartengeld + alle overige kosten en schade. U kunt er voor kiezen om zelf met verzekeraars te gaan onderhandelen, of om professionele hulp in te schakelen. Aangezien de aansprakelijke partij kosten van juridisch advies dient te vergoeden kiezen slachtoffers van een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medisch misser er vaak voor om professionele hulp in te schakelen.

Als u vragen heeft over een letselschade claim, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Binnen 24 uur adviseren wij u gratis en vrijblijvend.

Scroll naar boven