Letselschade claim indienen

Wanneer u een letselschade claim wilt indienen bij een schuldige tegenpartij is het verstandig om u bij te laten staan door een letselschade specialist. Die is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en hij of zij kan u juridisch bijstaan.

Tegenpartij aansprakelijk stellen

De eerste stap is altijd het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Letselschade-claims zijn altijd zeer complex en een letselschade specialist kan u  hierin bijstaan en ook advies geven over de mogelijkheden van een claim. De kosten voor het inschakelen van een letselschade specialist zijn doorgaans voor rekening van de aansprakelijke tegenpartij.

Schadeclaim indienen

Er moet een schadeclaim worden ingediend bij de tegenpartij. Hierin wordt aangegeven dat het ongeval te wijten is aan deze partij en dat u ten gevolge van dit ongeval letselschade heeft opgelopen. Bij het indienen van de schadeclaim kan gewerkt worden met voorschotten en/of volledige claim.

Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een medische eindsituatie kan de volledige letselschade claim berekend worden. Voor verkeersongevallen geldt een verjaringstermijn van drie jaar en voor de meeste andere ongevallen een verjaringstermijn van vijf jaar. Het is dus niet mogelijk om iemand aansprakelijk te stellen voor een ongeval dat langer geleden heeft plaatsgevonden. Uw recht op schadevergoeding is in dat geval verjaard.

De gevolgen van een ongeval of medische fout zijn vaak ingrijpend. Niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook op financieel, geestelijk en zelfs sociaal gebied. U kunt nog lang last houden van de geestelijke gevolgen van het ongeval in de vorm van posttraumatische stress. Soms is het niet meer mogelijk om terug te keren naar uw oude werkkring of uw hobby uit te oefenen. Hiermee valt vaak ook een belangrijk deel van uw sociale omgeving weg, wat ook weer zijn weerslag op uw psychische conditie kan hebben.

Zorg er in ieder geval voor dat u zoveel mogelijk stress uit handen wordt genomen en kies voor juridische bijstand. Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op, waarbij u gratis en vrijblijvend informatie krijgt. Vervolgens kunt u desgewenst zelf een letselschade claim indienen.

Scroll naar boven