Letselschade en depressie

Het komt dikwijls voor dat slachtoffers van letselschade in een depressie terechtkomen. Vooral als we kijken naar de groep verkeersslachtoffers die een whiplash hebben opgelopen komen we vaak depressies tegen.

Factoren die ten grondslag liggen aan een depressie na een ongeval met letsel:

  • Pijn
  • Invaliditeit, beperkt bewegen
  • Onbegrip omgeving en tegenpartij
  • Trage afwikkeling letselschade dossier
  • Financiële zorgen
  • Sociaal isolement

Uitgaande van een verkeersongeval met blijvende invaliditeit verandert er veel in het leven van het slachtoffer. Bovenstaande (sociale) factoren spelen vaak een dominante rol. Hetgeen kan lijden tot een depressie. Maar hoe zit het eigenlijk met schadevergoeding voor depressie, waar heb ik recht op?

In beginsel dient bij aansprakelijkheid van de tegenpartij deze tegenpartij alle schade te vergoeden. Als daarbij een depressie hoort dient deze dus meegenomen te worden bij de letsel schadevergoeding.

Causaliteit depressie, ongeval en letselschade
Bij een depressie na een ongeval dient wel de causaliteit aannemelijk gemaakt te worden. Dit houdt in het verband tussen het ongeval en de depressie. Een professional op psychisch gebied, bijvoorbeeld een psycholoog, dient hier uitsluitsel over te geven. In geval de psycholoog rapporteert dat uw depressie het gevolg is van het ongeval kunt u de schade laten verhalen door een letselschade advocaat of letselschade specialist.

De verzekeraar van de tegenpartij probeert nogal eens de causaliteit te betwisten. Bij inzage in uw medische gegevens zal hij zoeken naar eerdere problemen m.b.t. depressie.

Whiplash
Whiplash patiënten stuiten vaak tegen veel onbegrip. Aan de buitenkant is er niets te zien voor de omgeving. Het leed dat een whiplash met zich meebrengt is desondanks enorm. Vaak is er sprake van: Nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, concentratiestoornissen, vermindert zien, duizeligheid etc. Als door arbeidsongeschiktheid en financiële problemen bent gekomen leidt dit nogal eens tot een depressie.

Wat is de hoogte van schadevergoeding bij depressie?
De hoogte van de letselschade bij een depressie hangt vooral samen met:

  • Wat zijn de financiële gevolgen? Is er sprake van inkomstenderving door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid?
  • Wat is de duur van de depressie?

In geval u zelf in een depressie bent gekomen na een ongeval bent u van harte welkom met vragen over letselschade.

Scroll naar boven