Letselschade gebroken been

Bent u het slachtoffer geworden van een verkeersongeval of een bedrijfsongeval en heeft u hierbij een gebroken been opgelopen? Dat heeft u waarschijnlijk recht op een vergoeding van de door u geleden letselschade.

De gevolgen van een gebroken been

Men spreekt al van een botbreuk wanneer er slechts een klein scheurtje in het bot zit, maar en botbreuk kan zeer ernstig zijn. Ook bij verbrijzeling wordt er vaak nog simpelweg over een botbreuk gesproken. Verder zijn er verschillende soorten breuken. Er zijn gesloten botbreuk, waarbij er aan de buitenkan geen wonden zijn en ook open botbreuken, waarbij er vaak ook bloedvaten en zenuwen zijn beschadigd. Dit is vaak veel ernstiger, ook door de grotere kans op infecties.

Wanneer u een botbreuk in het been oploopt geeft dit forse beperkingen. Het herstel duurt lang en naast het ongemak levert dit vaak heel wat stress op. Bovendien bent u een behoorlijke tijd uit de roulatie. De kans is groot dat het voor u niet mogelijk is op uw werk te komen en privé kunt u ook een aantal taken tijdelijk moeilijk of niet meer vervullen. Heeft u een abonnement lopen voor de voetbalvereniging of tennis, dan kunt u hier tijdelijk geen gebruik van maken. En wat wanneer u een eigen paard bezit? Ook hier kunt u voorlopig niet op rijden.

Gelukkig genezen de meeste botbreuk zonder restverschijnselen, maar soms duurt het herstel langer door moeizame genezing of een gecompliceerde botbreuk. Ook dit moet meegenomen worden in de schadevergoeding. Het gebeurt zelfs dat een been niet meer goed geneest met blijvende invaliditeit tot gevolg.

Wat moet u doen?

Als eerste zal u de tegenpartij aansprakelijk moeten stellen voor de door u geleden schade. De te vergoeden schade bestaat uit:

  • eventuele materiële schade
  • schade door verlies zelfredzaamheid (misschien heeft u hulp in de huishouding of extra kinderopvang nodig gehad)
  • therapie wat niet vergoed wordt door de verzekering (eventuele fysiotherapie)
  • eventuele gemiste inkomsten
  • terugbetaling van kosten aan abonnementen, waarvan u geen gebruik heeft kunnen maken (tennisvereniging, sportschool)
  • smartengeld
Scroll naar boven