Letselschade oogletsel

Letsel aan ogen heeft een niet te onderschatten invloed op het leven. Met oogletsel wordt je de gehele dag geconfronteerd. Minder zien dan andere mensen kan voor veel leed zorgen. Letselschade aan het oog is vaak blijvend en zorgt naast de fysieke schade ook dikwijls voor de nodige mentale klachten. In veel gevallen had oogletsel voorkomen kunnen worden. In dit artikel zullen we ons focussen op de oorzaken en de preventie van oogletsel. Daarnaast zal er kort worden ingegaan op de mogelijkheden om een schadevergoeding voor oogletsel aan te vragen.

Oogletsel door ongeval

Door oorzaak van afnemend zien bevind zich doorgaans aan de binnenkant van het oog. Dit deel is complex om te behandelen en de behandelingen zijn dan ook duur. Als oogletsel is veroorzaakt door een ongeval, bijvoorbeeld een verkeersongeval of bedrijfsongeval, dan is het van belang om e.e.a. goed te rapporteren in een schaderapport. De schadeveroorzakende gebeurtenis dient daarin gekoppeld te worden aan het letsel. Dit wordt het causaal verband genoemd. Er kan zodoende in een later stadium worden aangetoond dat de letselschade is veroorzaakt door het ongeval en al dan niet is veroorzaakt door een ander.

Overige oorzaken slecht zien

Minder zien staat natuurlijk meestal los van een ongeval. De meeste schade aan het oog wordt veroorzaakt door ouderdom en heeft een erfelijkheidsfactor. Maar ook fel licht, slechte stoffen, vuur en geweld zijn veel voorkomende oorzaken. Iemand anders kan daar verantwoordelijk voor zijn. Vooral op het werk dient u tegen hete voorwerpen en felle verlichting te worden beschermt, dat is onderdeel van de zorgplicht die de werkgever heeft. Maar ook onverwachte gebeurtenissen met vuurwerk of een harde klap op het oog tijdens vechtsport kunnen voor permanent oogletsel zorgen. Wees dus altijd alert en zuinig op uw ogen.

Preventie oogletselschade

Vanaf het dertigste levensjaar gaat het menselijk gestel langzaam achteruit, dit geldt ook voor de werking van de ogen. De afname van het zicht volledig voorkomen is niet mogelijk. U kunt het wel zo beperkt mogelijk houden door bovenstaande zaken in ogenschouw te nemen. Oogletsel kan voorkomen worden door simpele maatregelen zoals veiligheidsbrillen en zonnebrillen die u beschermen tegen fel licht, voorwerpen en stoffen.

Maar ook is het belangrijk om u niet te laten leiden door schaamte. Accepteer het en neem een bril wanneer dat een oplossing biedt. Hierdoor zult u geen hoofdpijn krijgen en geen last hebben van andere dergelijke klachten. Daarnaast dient uw werkgever u goede beveiliging te bieden waardoor u op een fatsoenlijke manier een activiteit als bijvoorbeeld lassen kunt uitoefenen. Biedt uw werkgever dat niet? Ga dan in gesprek met uw werkgever. Mocht dit niet leiden tot een veiligere werkomgeving, neem dan contact op met de arbeidsinspectie. Zij kunnen de veiligheidssituatie controleren. Het is handig als u hierin samen kunt optrekken met uw collega’s.

Wanneer u vermoed reeds oogletsel op gelopen te hebben ga dan naar uw huisarts. In algemene zin geldt, des te eerder oogletsel wordt geconstateerd des te groter de kans op (volledig) herstel.

Schadevergoeding oogletsel

Als u oogletsel heeft gekregen door omstandigheden op het werk of door toedoen van een ander dan heeft u vaak recht op een schadevergoeding oogletsel. Het is naast de al gemaakte schade handig om ook de nog te verwachte schade met een dokter op te maken. Hoe vollediger het huisartsenjournaal is, hoe beter de kansen op financiële compensatie.

Naast de vergoeding voor de fysieke schade heeft u ook nog recht op smartengeld. Dat is het geld dat wordt uitgekeerd voor de aantasting op het dagelijks leven die de schade heeft veroorzaakt. Slechtzienden voelen zich vaak alleen en kunnen met een depressie te maken krijgen. Ook zijn veel slechtzienden afhankelijk van hulp en komt arbeidsongeschiktheid dikwijls voor.

Letselschade oogletsel claimen?

Heeft u zelf oogletsel opgelopen door toedoen van een ander of slechte omstandigheden en denkt u aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding? Dan staan wij voor u klaar. Vul onderstaand formulier in en binnen 24 uur nemen wij contact met u op. Samen bespreken wij uw situatie. Na interne analyse met onze letselschadespecialist brengen wij een helder en kosteloos advies uit. Uw mogelijkheden m.b.t. het claimen van een schadevergoeding zullen we dan kenbaar maken.

Scroll naar boven