Letselschade rugletsel

Rugletsel kan direct heftig zijn en duidelijk aanwezig, maar soms is er slechts sprake van lichte rugpijn. Meestal denkt u dan dat dit snel weer over zal zijn, toch is het verstandig om even langs de dokter te gaan, want soms gaat het niet vanzelf weer over. In tegendeel de klachten worden na verloop van tijd steeds ernstiger. Er kan dan sprake zijn een verschoven wervel of een stabiele wervelfractuur. Ernstig genoeg om even te laten onderzoeken, want dit kan langdurige klachten geven. Doktersonderzoek direct na het ongeval maakt het makkelijker om later het causaal verband tussen het ongeval en de klachten aan te tonen, waardoor u in een eventuele letselschadezaak sterker staat.

Omstanders

Als u getuige bent van een ongeval en wilt helpen, kunt u slachtoffers die last hebben van rugpijn beter niet verplaatsen. Wanneer er sprake is van gebroken ruggenwervels of nekwervels kunnen deze bij verplaatsing onherstelbare schade aan het ruggenmerg opleveren. Dit kan dan lijden tot verlamming en blijvende invaliditeit. Verplaats het slachtoffer dus niet, blijf bij hem of haar en zorg dat het slachtoffer zo stil mogelijk blijft liggen. Eventueel kunt u het slachtoffer bedekken met een deken om zo warmteverlies te voorkomen. Ambulancepersoneel zal het slachtoffer eerst stabiliseren, voordat ze deze verplaatsen.

Rugletsel schadevergoeding

Rugletsel betekent in de meeste gevallen dat u een tijdje uit de roulatie zal zijn en kosten zult moeten maken. Medische kosten voor onderzoek, evt. verblijf in het ziekenhuis en revalidiatie, maar ook kosten vanwege het verlies van zelfredzaamheid. U kunt misschien tijdelijk uw huishouden niet meer doen, niet meer werken en tijdelijk niet meer zelf autorijden. Wanneer u hiervoor hulp moet inschakelen, zal ook dit meegenomen moeten worden in de schadevergoeding. Soms blijven er helaas restverschijnselen bestaan en in dat geval heeft u recht op smartengeld.

Letselschade advies bij rugletsel

Letselschade-Claim biedt kosteloos advies op maat. Binnen 24 uur nemen wij telefonisch contact op. Samen bespreken we uw situatie en recht op letselschade vergoeding. Na analyse van een ervaren letselschadespecialist ontvangt u kosteloos advies m.b.t. schadevergoeding. Desgewenst kunt u uw zaak daarna verder door ons laten behandelen.

Scroll naar boven