Letselschade uitkering

Bij letselschade kan een uitkering in de vorm van een schadevergoeding bij de aansprakelijke partij worden geclaimd. De hoogte van de uitkering is daarbij afhankelijk van de aard van de letselschade. Als u een ongeval hebt gehad, waardoor letselschade is ontstaan, dan kunt u een professionele letselschadespecialist inschakelen.

Bij Letselschade-Claim krijgt u gratis advies en de kosten van juridische bijstand dienen daarbij door de aansprakelijke partij te worden vergoed.

Voorschot bij letselschade uitkering claimen

Indien u ons inschakelt om een letselschade uitkering te claimen, dan kunt u in aanmerking komen voor een voorschot. De vergoeding bij een letselschade uitkering zal betrekking hebben op alle schade, waarmee u als gevolg van het ongeval wordt geconfronteerd. Daarbij is het van belang dat niet alleen de al ontstane schade wordt geclaimd, maar ook de schade, waarmee u als slachtoffer van een ongeval in de toekomst mee te maken krijgt. Elke slachtoffersituatie is weer anders en kan tot de meest uiteenlopende schadeposten leiden. Om u een indruk te geven van de verschillende soorten schadeposten, worden hieronder puntsgewijs een aantal vormen van schade opgenoemd.

  • Aanpassingen in de woning
  • Inschakelen huishoudelijke hulp
  • Extra medische kosten
  • Verlies van inkomen
  • Reiskosten
  • Immateriële schade

Het is natuurlijk belangrijk dat u bij schadeposten bewijsstukken bewaard, zoals bonnen, afschriften, rekeningen en overig schriftelijk bewijs. Daarmee kan namelijk aangetoond worden dat er schade is geleden.

Kosteloos advies over letselschade uitkering

Bij Letselschade-Claim kunt u als slachtoffer met letselschade op een persoonlijke benadering rekenen. Dat is wel zo prettig in een procedure, waarin de aansprakelijke partij in de vorm van de verzekeraar zich veelal hard en zakelijk opstelt.

U kunt ons inschakelen om een letselschade uitkering te claimen bij de aansprakelijke partij. Daarbij kunt ervan uitgaan, dat wij uw belangen als slachtoffer vooropstellen en ons maximaal inzetten om een maximale uitkering te verkrijgen voor uw letselschade. Vraag direct een advies dat wij uiteraard gratis en vrijblijvend verstrekken en vul daarvoor het onderstaande formulier in.

Scroll naar boven