Letselschade verkeersongeval

Wanneer u gewond raakt door een verkeersongeval komt er veel op u af. Niet alleen het lichamelijk leed en alles wat daarbij komt kijken aan ziekenhuisbezoek, pijn en blijvend letsel, maar daarnaast is er vaak ook sprake van emotioneel leed en dan moet ook de schadevergoeding nog geregeld worden.

Schade verkeersongeluk verhalen

Wanneer er sprake is van een schuldige partij, kunt u de geleden schade die niet vergoed wordt door de ziektekostenverzekering op deze partij verhalen. Ook bij lichte lichamelijke schade is het verstandig een dokter te bezoeken en dit te laten vastleggen in een medisch rapport. Het is van belang dat u de geleden schade zo snel mogelijk claimt bij de schuldige partij. Hiervoor kunt u het beste een letselschade advocaat in de arm nemen. De kosten hiervoor moeten betaald worden door de tegenpartij en met behulp van een letselschade advocaat krijgt u de hoogste schadevergoeding. Het is wel belangrijk dat er geen twijfels zijn over de schuldvraag. Het ongeval moet goed zijn vastgelegd. Denk hierbij aan getuigenverklaringen, politierapporten, ingevulde formulieren en foto’s.

Een letselschadespecialist kunt u vaak vrijblijvend om advies vragen en wanneer u hem in de arm neemt, neemt hij u veel werk uit handen en u kunt zich dan volledig richten op uw herstel.

Welke schade valt onder de letselschadevergoeding?

Onder de letselschadevergoeding vallen:

  • kosten van revalidatie
  • reiskosten in verband met artsenbezoek en bezoek therapeuten
  • materiële schade, waaronder niet alleen de schade aan het voertuig maar ook schade aan kleding en persoonlijke bezittingen zoals een mobiele telefoon valt
  • kosten voor ingeschakelde huishoudelijke hulp, hieronder valt ook hulp verricht door uw sociale contacten
  • verlies van inkomen
  • smartengeld vanwege de gederfde levensvreugde

Soms duurt het jaren voordat de vergoeding wordt uitgekeerd. In dat geval moet ook de wettelijke rente bij de uiteindelijke vergoeding worden opgeteld.

Via onderstaand mailformulier kunt u kosteloos advies inwinnen van een letselschade specialist. Stel gerust uw vragen. Desgewenst kunt u vervolgens uw dossier laten behandelen met oog op een rechtvaardige schadevergoeding.