Medische letselschade

Van een arts verwacht u steun en hulp. U gaat naar een arts toe om u te laten helpen. Letselschade door een medische behandeling heeft hierdoor niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk een enorme impact op mensen. Wanneer iemand letselschade heeft opgelopen door medisch handelen blijft hij vaak zitten met veel vragen en dilemma’s Van ziekenhuizen wordt hierbij het een en ander verwacht op het gebied van communicatie en klachtafhandeling en hiervoor is de GOMA (Gedragscode Openheid Medische Aansprakelijkheid) opgesteld.

Complicatie of medische misser

Als leek is het vaak lastig vast te stellen of uw klachten het gevolg zijn van een complicatie of van een medische misser. Wanneer u hier twijfels over heeft, kunt u het beste een letselschadespecialist in schakelen. De letselschadespecialist kan uw medisch dossier opvragen. Aan de hand daarvan zal u onderzocht moeten worden door een medisch specialist en hierna kan de letselschadespecialist voor u beoordelen of het zin heeft om de arts of het ziekenhuis aansprakelijk te stellen.

Psychische impact van medische letselschade

Wanneer een hulpverlener een fout maakt, waardoor u letselschade oploopt, heeft dit een grote psychische impact. Patiënten willen duidelijkheid over de situatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Ze hebben behoefte aan erkenning van de medische fout en verontschuldigingen daarvoor. Hun vertrouwen is ernstig geschaad en hiermee moet ook door een letselschade specialist zorgvuldig worden omgegaan.

De schadeprocedure bij medische letselschade

Wanneer u letselschade claimt na een medische fout, moet u een lange adem hebben. Uw klachten moeten beoordeeld worden door verschillende medische specialisten, voordat uw claim bewezen is en de arts of het ziekenhuis daadwerkelijk wordt aangemerkt als schuldige partij.  Daarna volgt nog het traject over de hoogte van de schadevergoeding. Slachtoffers van een medische fout moeten dus behoorlijk wat geduld hebben en dat valt niet altijd mee.

Hulp bij medische letselschade

Heeft u letselschade opgelopen ten gevolge van een medische misser, of vermoedt u dat er sprake is van een medische fout? Vul dan onderstaand formulier in en één van onze ervaren letselschade specialisten neemt dan binnen 24 uur contact met u op. Dit eerste contact is altijd gratis en vrijblijvend.

Scroll naar boven