Schadeclaim

Bij het indienen van een schadeclaim kunt u gebruik maken van een advocaat of andere jurist. Ook kunt u er voor kiezen om de schadeclaim zelf te verzorgen. In dit artikel bieden wij houvast om tot een weloverwogen beslissing te komen. Onderstaand 3 kernvragen die u voor uzelf kunt beantwoorden.

Schadeclaim uitbesteden of zelf indienen?

  1. Wat is de hoogte schadeclaim en staat dit in verhouding met de kosten van rechtshulp? Of worden de juridische kosten gedekt door een verzekeraar van de tegenpartij (zoals bij letselschade).
  2. Betreft de schadeclaim een specialistisch vakgebied of heeft uzelf voldoende kennis van het onderwerp?
  3. Verwacht u dat een stevige vertegenwoordiging door een advocaat of jurist uw zaak goed zal doen?

1) De hoogte schadeclaim houdt verband met de vraag wel/niet een advocaat of jurist inschakelen. U kunt zich voorstellen dat bij een schade van enkele honderden Euro’s de kosten van rechtshulp de schade overtreffen. Bij letselschade is het zo dat de aansprakelijke partij de kosten van letselschade rechtshulp moeten vergoeden. In de praktijk declareert een letselschade advocaat dan ook direct bij de verzekeraar van de tegenpartij. Bij schadeclaims op andere rechtsgebieden kunnen de gemaakte kosten van rechtshulp worden meegenomen in de definitieve schadeclaim.

2) Een schadeclaim/schadevergoeding kan betrekking hebben op verschillende rechtsgebieden. Zo is letselschade een specialistisch vakgebied waarbij het aan te raden is uw belangen door een letselschade advocaat of specialist te laten vertegenwoordigen. Betreft uw schadeclaim bijvoorbeeld louter blikschade aan een auto dan kunt u mogelijk volstaan met een offerte van een autoschadebedrijf en uw schadeclaim zelf indienen.

3) Vaak wordt een schadeclaim serieuzer genomen door de tegenpartij wanneer deze door een advocaat of jurist wordt ingediend. Dit kan effect hebben op de hoogte van de uiteindelijk uit te keren schadevergoeding. Wanneer de hoogte van de schade exact is vast te stellen en de aansprakelijkheid onomstreden is dan kunt u er voor kiezen om de claim zelf in te dienen.

Vragen over uw schadeclaim?

Vul gerust onderstaand mailformulier in voor vragen m.b.t. een schadeclaim op gebied van letselschade of ander rechts gebied. Binnen 24 uur nemen we contact op. Samen bespreken we uw mogelijkheden m.b.t. een rechtvaardige schadeclaim.

Scroll naar boven