Schadevergoeding aanrijding op rotonde

Schadevergoeding voor aanrijding op rotonde

Het gebeurt geregeld, een aanrijding op een rotonde. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De huidige rotondes bestaan sinds 1990 en veel automobilisten nemen deze rotondes nog altijd verkeerd. Sommige rotondes zijn niet erg overzichtelijk en daardoor gebeuren hier geregeld ongelukken. Vooral fietsers zijn hier vaak de dupe van. Door de aanleg van rotondes is het aantal ongevallen met dertig procent gedaald, maar het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn, is alleen maar toegenomen.

Reden voor de aanleg van rotondes

In het verleden werden dergelijke gelijkwaardige kruisingen dikwijls geregeld met verkeerslichten, maar om de doorstroming van het verkeer te verbeteren zijn veel van deze stoplichten vervangen door rotondes. Dit komt de doorstroming en de verkeersveiligheid ten goede wat de auto’s betreft, maar dit geldt niet voor fietsers. Overigens heeft onderzoek van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) in 2005 uitgewezen dat het beter is om overal op elke rotonde de fietser uit de voorrang te halen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

De schuldvraag

Allereerst is er bij een aanrijding altijd de schuldvraag. Wie is de schuldige partij in deze en dient schadevergoeding voor een aanrijding op rotonde te vergoeden. Dit is degene die geen voorrang heeft verleend of degene die achterop zijn voorganger is gereden. Wanneer er bij het ongeval een fietser is betrokken, dan is de schuldvraag minder doorslaggevend. Een fietser is een zwakkere verkeersdeelnemer en wordt als zodanig door de wet extra beschermd. Van de schade aan de fiets en fietser moet minimaal 50 % door de automobilist worden vergoed. Verdere vergoeding is wel afhankelijk van de schuldvraag. De bewijslast ligt hierbij bij de automobilist.

Gemeente aansprakelijk

In sommige uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Het gaat in die gevallen over rotondes waarbij sprake is van achterstallig onderhoud of een rotonde die slecht te overzien is, waardoor het ongeval heeft plaatsgevonden.

Bent u betrokken geweest bij een ongeval op een rotonde en is er sprake van letselschade? Heeft u twijfel over de schuldvraag? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op, waarbij u gratis en vrijblijvend informatie krijgt.

Scroll naar boven