Schadevergoeding claimen

Na een ongeval kunt u schadevergoeding claimen voor de geleden materiële en immateriële schade bij de veroorzaker van dit ongeval. Onder materiële schade valt de tastbare schade zoals schade aan uw eigendommen, kosten die u heeft moeten maken voor ziekenhuisbezoek, fysiotherapie, hulp in de huishouding en dergelijk.

De immateriële schade gaat over de gederfde levensvreugde voortkomend uit de schade die u heeft opgelopen en het ongemak wat u er lichamelijk of psychisch door ondervindt.

Welke schadeposten kunnen meegenomen worden voor schadevergoeding?

Ingehuurde hulp

Door het ongeval heeft u misschien hulp moeten vragen voor zaken die u normaal zelf doet. Dit kan zijn hulp in de huishouding, extra kinderopvang, hulp bij het onderhoud van uw huis of uw tuin. Door het verlies van uw zelfwerkzaamheid zal u hulp nodig hebben, hetzij ingehuurde hulp of hulp van familie, vrienden en bekenden. Voor het onderhoud aan uw woning en tuin en huishoudelijke hulp zijn normbedragen vastgesteld. Zo komt u ook in aanmerking voor schadevergoeding wanneer deze hulp kosteloos door uw sociaal netwerk wordt verstrekt.

Inkomensverlies

Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt bent geraakt door het ongeval of promotie bent mis gelopen heeft dit invloed op uw inkomen. U had dit niet meegemaakt wanneer het ongeval niet had plaatsgevonden en deze kosten moeten daarom worden meegenomen in de schadevergoeding. Ook misgelopen inkomsten uit zwart werk komen voor een vergoeding in aanmerking.

Medische kosten die niet vergoed worden

Het gaat hierbij om het eigen risico, medicijnen die u zelf moet betalen, therapie of psychische hulp die niet gedekt wordt door de verzekering en alle andere zaken die niet voor vergoeding in aanmerking komen. Zorg dat u alle rekeningen goed bewaard, zodat u deze kunt overleggen.

Niet genuttigde uitgaven

Het kan zijn dat u een abonnement heeft op de sportschool waar u geen gebruik van kan maken, een vakantie heeft geboekt die u niet meer kon annuleren. Wanneer u alleen woont en voor lange tijd wordt opgenomen in een revalidatiecentrum, moet u misschien huur blijven betalen terwijl u geen gebruik kunt maken van uw huis. Al deze kosten heeft u wel gemaakt, maar u heeft er geen gebruik van kunnen maken en ook dit is een schadepost die u mee kunt nemen.

Studievertraging

Door uw letsel heeft u misschien moeten doubleren, een cursus niet kunnen volgen terwijl u wel de boeken in huis had en lesgeld heeft betaald. Ook dit was niet gebeurd wanneer het ongeval niet had plaatsgevonden en deze kosten moeten worden meegenomen in de schadevergoeding.

Reiskosten en ziekenhuiskosten

Uw gezinsleden hadden u niet in het ziekenhuis opgezocht, wanneer u niet gewond was geraakt en u had geen dokters, therapeuten of revalidatiecentrum moeten bezoeken. Zowel de reiskosten als de parkeerkosten komen in aanmerking voor vergoeding. Dit geldt ook voor taxikosten, die u misschien moet maken omdat u geen andere vervoersoptie heeft dankzij uw letsel. Voor opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum geldt een vastgestelde daggeldvergoeding.

Juridische hulp

Wanneer u juridische hulp inroept om uw recht te halen, zijn de kosten hiervoor voor de rekening van de tegenpartij. Zonder ongeval had u ook geen rechtshulp nodig gehad.

Bijkomende kosten

Dit zijn kosten zoals de wettelijke rente over het schadebedrag, gerekend vanaf het moment dat het ongeval heeft plaatsgevonden tot het moment dat de schade vergoed wordt, maar ook telefoonkosten en portokosten. Er moet namelijk nogal wat geregeld worden en dit kost vaak vele telefoontjes naar verzekeringen, hulpdiensten, mantelzorgers, artsen, therapeuten en rechtsbijstand. Zorg dus dat u ook die kosten bijhoudt.

Overlijdensschade

Nabestaande hebben niet alleen te kampen met psychisch leed, door het wegvallen van hun naaste, maar daarnaast is er vaak ook sprake van een financiële schadepost. Er is waarschijnlijk een inkomen weggevallen en dit is een schadepost die gecompenseerd dient te worden.

Smartengeld

U heeft leed doorstaan, misschien lichamelijke ongemakken overgehouden, pijn geleden, slapeloze nachten gehad. Kortom: er is sprake van gederfde levensvreugde. Hier hoort smartengeld tegenover te staan. In Nederland zijn de bedragen die aan smartengeld worden uitgekeerd nooit bijzonder hoog en de uitkering valt de meeste slachtoffers dan ook tegen. Toch is dit een onderdeel wat zeker meegenomen moet worden in de schadeclaim.

Contact

Heeft u vragen en wilt u advies, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Een van onze letselschade specialisten neemt dan binnen 24 uur contact met u op om de zaak met u door te spreken. Dit eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Scroll naar boven