Schadevergoeding letselschade auto ongeluk

Heeft u een aanrijding gehad en als gevolg hiervan letselschade opgelopen? Dan bent zijn er twee vragen van groot belang.

Wie is schuldig aan het auto-ongeluk

De allereerste vraag is de schuldvraag. Wanneer er sprake is van een schuldige tegenpartij, dan kunt u die aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met een letselschadespecialist zodat deze u kan bijstaan en er voor kan zorgen dat u alle geleden schade vergoed krijgt.

Wanneer de schuldige partij is doorgereden of niet verzekerd is, kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook in dit geval ligt de bewijslast bij u en kan het verstandig zijn om een letselschade specialist te contracteren.

Wanneer het ongeval door een fout van uzelf werd veroorzaakt, kunt u soms toch de schade vergoed krijgen. Dit is het geval wanneer  een SVI-verzekering (Schadeverzekering Voor Inzittenden) heeft afgesloten. Wanneer u rijdt in een leaseauto, dan is het mogelijk dat u zo’n verzekering bezit zonder dit zelf te weten. Ga in dat geval altijd even bij uw werkgever na of er zo’n verzekering is afgesloten.

Ongevallen inzittenden verzekering

Ook wanneer u een OIV-verzekering (Ongevallen Inzittenden Verzekering) heeft afgesloten, heeft u recht op schadevergoeding. Het verschil zit hem in de uitkering. Een SVI-verzekering keert de daadwerkelijke schade uit en een OIV-verzekering keert een vast bedrag per ongeval uit wanneer er sprake is van overlijden of van blijvende invaliditeit na een ongeval.

Hoogte van letselschade

Wanneer er sprake is van een schuldige tegenpartij, kunt u die aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De vraag is dan hoe hoog de schade is en welke schade in aanmerking komt voor vergoeding.

In aanmerking voor vergoeding, komen de volgende schadeposten:

 • hulp die u heeft moeten aannemen van derden, ook wanneer dit familie is voor zaken die u normaal zelf had gedaan. Denk hierbij aan kinderopvang, huishoudelijke hulp, honden uitlaatservice, tuinonderhoud.
 • medische kosten die niet vergoed worden door de verzekering zoals uw eigen bijdrage, fysiotherapie, medische hulpmiddelen enz.
 • inkomsten die u heeft misgelopen door uw ongeval of kosten die u extra moet maken door een verloren studiejaar.
 • schade door uitgaven waar u niet van heeft kunnen profiteren, zoals sportschool abonnement of een geboekte vakantie die niet geannuleerd kan worden.
 • reiskosten die extra heeft moeten maken naar artsen, ziekenhuizen en dergelijk.
 • kosten voor juridische bijstand.
 • extra gemaakte telefoonkosten, zoals regelen huishoudelijke hulp, afspraken maken specialisten, telefoontjes juridische bijstand, enz.
 • kosten voor eventuele woningaanpassing in verband met het ongeval.
 • kosten rondom opname ziekenhuis of revalidatiecentrum, zoals een vastgesteld bedrag per opnamedag, maar ook vergoeding van de reiskosten en parkeerkosten van de familieleden die u bezoeken.
 • materiële kosten zoals schade aan het voertuig, uw kleding, mobiele telefoon, bril enz.
 • smartengeld.

De schade voor een auto-ongeluk verhalen

Wanneer u letselschade hebt opgelopen door een ongeval, bent u voornamelijk gericht op uw herstel. De afwikkeling van de schadevergoeding is een ingewikkeld en langdurig proces. Er gaat vaak wel 2,5 tot 3,5 jaar overheen voordat deze zaak juridisch gezien definitief tot een einde komt. Een letselschade specialist kan u veel zaken uit handen nemen. Deze deskundige kan zorgen voor de uitkering van een voorschot, zodat u niet in de problemen komt door de extra kosten waar u mee te maken krijgt en uiteindelijk zorg dragen voor een zo hoog mogelijke vergoeding.

Wilt u graag advies of juridische bijstand? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op, waarbij u gratis en vrijblijvend informatie krijgt.

Scroll naar boven