Smartengeld

Na een ongeval kunt u te maken hebben met schade. Bijvoorbeeld blikschade aan uw auto. Deze schade valt onder de materiële schade. In geval u ook letsel heeft opgelopen dan is er sprake van immateriële schade.  Immateriële schade wordt ook wel letselschade genoemd. Deze vorm van schade kan vergoed worden in de vorm van smartengeld. Smartengeld is dus de financiële vergoeding voor immateriële schade.

U kunt in aanmerking komen voor smartengeld bij verschillende soorten ongevallen:

  • Verkeersongeval
  • Bedrijfsongeval (arbeidsongeval)
  • Medische fout
  • Geweldsmisdrijf

Smartengeld kunt u aanvragen in geval het ongeval buiten uw schuld heeft plaatsgevonden. De letselschade dient namelijk vergoed te worden door de aansprakelijke partij.

  • Bij een verkeersongeval is dat degene waarmee u het ongeval heeft gehad. In de praktijk zal zijn WA-verzekeraar uw schade moeten dekken en smartengeld moeten uitkeren.
  • Bij een bedrijfsongeval is uw werkgever verantwoordelijk voor letsel dat u tijdens uw werk oploopt. De verzekeraar van uw werkgever dient dan over te gaan tot betaling van smartengeld.
  • Bij een medische fout waarbij de arts onzorgvuldig handelen wordt verweten kan het ziekenhuis aansprakelijk gesteld worden voor letselschade. De verzekeraar van het ziekenhuis dient dan smartengeld uit te keren.
  • Bij geweldsmisdrijven geldt het volgende. Degene die het letsel heeft veroorzaakt kan aansprakelijk gesteld worden. Echter bestaat er geen verzekering die het opzettelijk toebrengen van letsel vergoed. Zodoende heeft een slachtoffer de volgende mogelijkheden. 1) De dader betaald smartengeld. 2) Er kan schadevergoeding worden aangevraagd bij het schadefonds geweldsmisdrijven.

Zelf een ongeval gehad en vragen m.b.t. smartengeld? Vul gerust even onderstaand formulier in. Binnen 24 uur bespreken we in alle rust uw vragen/rechten ten aanzien van letselschade en smartengeld.

Scroll naar boven