Stappenplan schadevergoeding letselschade

Letselschade-Claim staat slachtoffers van letselschade bij m.b.t. schadevergoeding letselschade. Maar wat is de gang van zaken bij letselschade-Claim?

Onderstaand het stappenplan van Letselschade-Claim, de “Letselschadespecialist”.

  1. Aanmelding schadevergoeding letselschade
  2. Oriënterend telefonisch gesprek m.b.t. opgelopen letsel
  3. Analyse door letselschade advocaat of letselschadespecialist
  4. Terugkoppeling aan cliënt met uitslag analyse letselschade advocaat
  5. Behandeling dossier door letselschade advocaat

1. De aanmelding geschiedt via de website van Letselschade-claim. Desgewenst is telefonische aanmelding natuurlijk ook mogelijk. Een korte omschrijving van het ongeval en het opgelopen letsel is daarbij gewenst.

2. Na aanmelding wordt er binnen 24 uur telefonisch contact opgenomen. In dat gesprek kunt u als slachtoffer van het ongeval/de letselschade uw verhaal doen. Letselschade-Claim vindt het erg belangrijk om alle tijd voor dit gesprek te nemen, zodat u als slachtoffer het hele verhaal kunt vertellen. Verder kunnen we essentiële aspecten van het ongeval bespreken. Aan het eind van dit gesprek zullen we u kenbaar maken of u recht heeft op schadevergoeding. Mocht verdere bestudering van uw zaak wenselijk zijn dan zullen we een kosteloze analyse van onze letselschade advocaat inplannen.

3. Analyse van de letselschade advocaat of letselschadespecialist. Bij deze analyse laat de letselschade advocaat een aantal belangrijke aspecten van het ongeval en het letsel de revue passeren. Hierbij kunt u denken aan:

  • Is de aansprakelijkheidsstelling binnen de wettelijke termijn?
  • Is de causaliteit van de opgelopen schade helder?
  • Is de ernst van het letsel dusdanig dat schadevergoeding letselschade op zijn plaats?

4. Na de analyse van de letselschade advocaat ontvangt u uitslag van het onderzoek naar de recht op schadevergoeding letselschade. Hierbij kunt u een helder antwoord verwachten op de vraag: “ Heb ik recht op schadevergoeding?”.

5. Bij een positief antwoord op de vraag: “ Heb ik recht op schadevergoeding?” kunt u er voor kiezen om de letselschade advocaat van de Letselschade-Claim uw belangen te laten behartigen. De letselschade advocaat zal er dan alles aan doen om een rechtvaardige schadevergoeding te realiseren, op een zo kort mogelijke termijn.

Ongeval gehad een u wilt gratis juridisch advies van een letselschade advocaat?

Wanneer u onderstand mailformulier invult, nemen wij binnen 24 uur contact op. In alle rust wordt uw situatie besproken. Na evt. analyse van onze letselschade advocaat ontvangt u geheel vrijblijvend letselschade advies. Na dit letselschade advies kunt u ervoor kiezen om uw zaak kosteloos te laten behandelen.

Scroll naar boven