Vergoeding whiplash schade

Bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij voor whiplash schade is het altijd verstandig om van tevoren contact op te nemen met een erkend letselschade specialist. De kosten voor het inschakelen van deze letselschadespecialist zijn voor rekening van de aansprakelijke partij, niet voor uzelf.

Vaststellen van de omvang van de schade

Voor het berekenen van een eerlijke schadevergoeding is het belangrijk om de omvang van de schade vast te stellen.

  • Zijn er medische kosten gemaakt, zo ja welke?
  • Zijn er reiskosten gemaakt?
  • Heeft u hulp in de huishouding nodig gehad of gebruik moeten maken van (extra) kinderopvang in verband met de whiplash?
  • Zijn er andere activiteiten geweest die u normaal zelf deed, maar waarvoor u nu hulp heeft moeten inroepen? Voorbeelden hiervan kunnen zijn het onderhoud van de tuin of het uitlaten van de hond.
  • Zijn er juridische kosten gemaakt?
  • Is er sprake van blijvend letsel?
  • Hoe groot is de hinder die u ondervindt van uw letsel? Is er sprake van pijn en/of beperkingen en zo ja, in welke mate beïnvloeden deze uw leven?

Claimen van de letselschade whiplash

In geval van een whiplash is er meestal sprake van een niet objectief medisch vast te stellen aandoening. Dit wil zeggen dat het juridisch vaak een langdurige en ingewikkelde procedure is om de schade vergoed te krijgen. Het is dus verstandig om zo snel mogelijk een letselschade jurist in te schakelen om uw belangen te behartigen. Deze neemt u de zaak uit handen, zodat u zich kunt richten op uw herstel.

Letselschade advies

Wilt u meer informatie over schade claimen bij een whiplash, dan kunt u hier verder lezen.

Via onderstaand mailformulier kunt u kosteloos advies inwinnen van een letselschade specialist. Stel gerust uw vragen. Desgewenst kunt u vervolgens uw dossier door ons laten behandelen met oog op een rechtvaardige schadevergoeding.

Scroll naar boven