Heb ik recht op voorschot letselschade?

Voorschot op letselschade

Een voorschot is een vooruitbetaling van een deel van de schade waarvan lopende kosten betaald kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan kosten voor kinderopvang, huishoudelijke hulp, kosten voor paramedische behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering en kosten die gemaakt worden voor expertise en rechtshulp. Naast de genoemde onkosten kan er ook sprake zijn van voor vergoeding in aanmerking komende inkomstenderving.

Medische eindsituatie

De omvang van de letselschade wordt meestal pas berekend op het moment dat de artsen zeggen dat u niet meer verder op gaat knappen en dat de medische situatie dus niet verder zal veranderen. Pas dan kan een financiële vergoeding worden berekend voor uw specifieke situatie en kan de zaak worden afgerond. Hier kunnen jaren overheen gaan en in de tussentijd zit u met rekeningen die u misschien moeilijk kunt betalen. In dat geval is het verstandig om een voorschot op de uiteindelijk letselschadevergoeding aan te vragen. Het is namelijk niet de bedoeling dat u in de tijd tussen het ongeval en de uiteindelijke vergoeding in financiële moeilijkheden komt. Een voorschot moeten binnen veertien dagen nadat hij is aangekondigd worden uitbetaald.

Een voorschot aanvragen

Wanneer er geen discussie (meer) is over de schuldvraag, kunt u bij de aansprakelijke partij om een voorschot vragen. Het voorschot wordt door u letselschadespecialist berekend aan de hand van een standaard tarievenlijst. U hoeft niet bang te zijn dat u na afloop geld moet terug betalen. Voorschotten zijn vrijwel altijd lager dan de uiteindelijke schadevergoeding. Ook op het smartengeld kan een voorschot gevraagd worden. Vaak zijn verzekeringsmaatschappijen wel bereidt om dit alvast uit te betalen. Wanneer ze het smartengeld pas aan het einde van de rit uitbetalen, zitten ze namelijk ook nog vast aan het uitbetalen van de wettelijke rente.

Letselschade specialist nodig?

Wanneer u zelf te maken heeft met letselschade en behoefte heeft aan een gesprek met een letselschadespecialist, kunt u onderstaand formulier invullen en wij nemen dan zo snel mogelijk  (binnen 24 uur) contact met u op. Gratis en vrijblijvend nemen wij tijdens dit eerste gesprek de zaak met u door en geven we u advies. U bepaalt daarna zelf of wij verder nog iets voor u kunnen betekenen.

Scroll naar boven