Whiplash letselschade


Whiplash letselschade opgelopen? Wanneer het hoofd een krachtige beweging van voor naar achter maakt ten opzichte van het lichaam kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de nek. De oorzaken hiervoor zijn divers, maar verreweg de meest voorkomende oorzaak is een kop-staartbotsing. Whiplash en post-whiplash-verschijnselen zijn doorgaans niet objectief waarneembaar en zodoende moeilijk medisch vast te stellen zijn.

Whiplash letsel klachten

De klachten van whiplash letsel ontstaan door de extreme overbelasting (uittrekking) van de spieren, banden en wervels van de nek. Hierdoor kunnen beschadiging aan deze spieren, banden en wervels optreden en in sommige gevallen ook aan de hersenstam waarna neurologische uitvalverschijnselen ontstaan.

De meest voorkomende lichamelijke klachten na een whiplash zijn:

 • Nekpijn en stijfheid van de nek
 • Hoofdpijn
 • Pijnen in de bovenrug en armen

Daarnaast kunnen veel andere klachten voorkomen zoals:

 • Gehoorproblemen (slechter horen/oorsuizen)
 • Gezichtsproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Vergeetachtigheid
 • Vermoeidheid
 • Stemmingswisseling
 • Evenwichtsproblemen en duizelingen
 • Tintelingen in handen en vingers

De ernst van deze klachten worden onderverdeeld in verschillende gradaties:

 • Graad 0: Vrijwel geen klachten of afwijkingen
 • Graad 1: Nekklachten, maar verder geen afwijkingen te vinden
 • Graad 2: Nekklachten, afgenomen bewegelijkheid en drukpijn
 • Graad 3: Nekklachten en neurologische uitvalverschijnselen
 • Graad 4: nekklachten met dislocatie

Herstel van whiplash letsel kan in sommige gevallen zeer traag verlopen, maar na een jaar zijn 85 tot 90 procent van de slachtoffers weer geheel hersteld. Voor de overige 10 tot 15 procent ziet het er ongunstig uit. De kans is groot dat er restverschijnselen blijven bestaan.

Letselschade hulp

Wanneer u whiplash letselschade heeft en klachten heeft overgehouden is het altijd verstandig om een gespecialiseerde letselschadespecialist te contracteren. Wij hebben letselschadespecialisten in dienst die gespecialiseerd zijn in whiplash zaken en daardoor op de hoogte zijn van het laatste nieuws rondom whiplash letselschade. Dat is zeer belangrijk omdat het hier gaat over klachten die meestal niet medisch aantoonbaar zijn.

Schadeposten whiplash letselschade

Ieder letselschadegeval is uniek, maar vaak komen wel dezelfde schadeposten terug en dat zijn:

 • Ziektekosten zoals uw no-claim en fysiotherapie of andere hulp, waarvan de kosten niet door de ziektekostenverzekering gedekt worden.
 • Reiskosten gemaakt voor bezoek aan artsen, ziekenhuis en fysiotherapie.
 • Aanpassingen of hulpmiddelen die nodig zijn/waren voor het dagelijks functioneren.
 • Gederfde inkomsten door een lager inkomen, misgelopen dertiende maand of bonus etc.
 • Extra uitgaven door doubleren of het verlies van een studiejaar.
 • Extra hulp die u heeft moeten inschakelen zoals hulp in de huishouding, kinderopvang en hulp bij karweitjes in en om het huis die u anders zelf gedaan had. Hierbij geldt dat u niet alleen recht heeft op vergoeding wanneer u een kracht heeft ingehuurd om dit werk voor u te doen, maar ook wanneer vrienden of familie u hebben geholpen.
 • Kosten die doorlopen terwijl u er geen gebruik van heeft kunnen maken zoals een geplande cursus of een abonnement sportschool.
 • Kosten die gepaard zijn gegaan met annuleringen of afzeggingen.
 • Juridische kosten.
 • Smartengeld: een vergoeding voor het aangedane leed, de pijn en de gemiste levensvreugde.

Hier leest u meer over de schadevergoeding bij een whiplash.

Juridisch advies bij whiplash letsel

Wanneer u zelf te maken heeft met letselschade na een whiplash en er sprake is van een schuldige partij, dan kunt u via onderstaand formulier gratis en vrijblijvend advies bij ons inwinnen. U wordt dan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur teruggebeld. Ook wanneer u twijfels heeft over de schuldvraag, kunt u hierover advies aanvragen via het formulier.
[si-contact-form form=’1′] 

Scroll naar boven