Inkomensschade

Er is sprake van inkomensschade wanneer er letsel is ontstaan door een ongeval, waarbij er sprake is van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid of wanneer u zelfstandig ondernemer bent en na een ongeval tijdelijk uit de roulatie bent.

Inkomensschade door verlies aan arbeidsvermogen

Het verlies van arbeidsvermogen, ook wel arbeidsongeschiktheid genoemd, is iets anders dan invaliditeit. Zo kan iemand met een vinger minder nog prima zijn of haar werk als schoonmaker uitvoeren. Typen wordt echter al een stuk minder makkelijk en wanneer deze persoon concertpianist is, kan hij of zij een verdere loopbaan wel vergeten. Voor het functioneren in het ene beroep heeft een bepaalde beperking een grotere impact dan voor het andere beroep. Hierdoor is het verlies aan arbeidsvermogen dus ook groter. Bij een grotere impact heeft het slachtoffer meer inkomensschade en dus ook recht op een hogere schadevergoeding.

Waar kunt u inkomensschade verhalen?

Wanneer er sprake is van een schuldige tegenpartij, kunt u bij hen uw inkomensschade verhalen. Maar wat doet u wanneer dit niet het geval is? Waar kunt u dan uw schade vergoed krijgen? Neem in dat geval contact op met uw eigen verzekeraar. In de meeste gevallen wordt deze schade vergoed door uw eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nieuwe WIA-regels

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Door de nieuwe WIA-regels die sinds 1 januari 2016 van kracht zijn, komt u er financieel minder gunstig voor te staan qua inkomen dan voorheen. De maximale duur van de uitkering en de hoogte wordt stapsgewijs gewijzigd. Ook dit moet worden meegenomen bij het bepalen van de hoogte van uw inkomensschade.

Schuldige tegenpartij

Wanneer u de schade wilt verhalen op een schuldige tegenpartij, is het verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen. Deze specialist is op de hoogte van de laatste juridische regels en wetsveranderingen en staat u tijdens het gehele traject met raad en daad terzijde. Letselschade-Claim in Hilversum helpt u daar graag bij.

Neem contact met ons op en bespreek uw situatie

Heeft u zelf inkomensschade na een ongeval? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier. Binnen 24 uur nemen we contact met u op om samen uw situatie door te nemen. Ook informeren we u met betrekking tot de schadevergoeding voor inkomensschade en andere schade na ongevallen. Heeft u vooraf vragen? Bel dan naar 035 711 0484 of stuur een e-mail naar info@letselschade-claim.nl.