Inkomensschade

Er is sprake van inkomensschade wanneer door een ongeval letsel is ontstaan waarbij er sprake is van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid of wanneer u zelfstandig ondernemer bent en na een ongeval tijdelijk uit de roulatie bent.

Verlies aan arbeidsvermogen

Het verlies van arbeidsvermogen, ook wel arbeidsongeschiktheid, is iets anders dan invaliditeit. Zo kan iemand met een vinger minder nog prima zijn werk als schoonmaker doen, typen wordt al een stuk minder makkelijk en wanneer deze persoon concertpianist is, kan hij zijn verdere loopbaan wel vergeten. Voor het functioneren in het ene beroep heeft een bepaalde beperking een grotere impact dan voor het andere beroep en is het verlies aan arbeidsvermogen dus ook groter. Bij een grotere impact heeft het slachtoffer recht op een hogere schadevergoeding.

Waar inkomensschade verhalen?

Wanneer er sprake is van een schuldige tegenpartij, kunt u daar uw inkomensschade verhalen, maar wat doet u wanneer dit niet het geval is? Waar kunt u dan uw schade vergoed krijgen? Neem in dat geval contact op met uw eigen verzekeraar. In de meeste gevallen wordt deze schade dan vergoed door de eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nieuwe WIA-regels

WIA staat voor wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Door de nieuwe WIA-regels die sinds 1 januari 2016 van kracht zijn, komt u er financieel minder gunstig voor te staan qua inkomen dan voorheen. De maximale duur van de uitkering en de hoogte wordt stapsgewijs gewijzigd. Ook dit moet worden meegenomen bij het bepalen van de hoogte van uw inkomensschade.

Schuldige tegenpartij

Wanneer u de schuld wil verhalen op een schuldige tegenpartij is het verstandig om een letselschade specialist in te schakelen. Deze is op de hoogte van alle laatste juridische regels en wetsveranderingen en kan u tijdens het gehele traject met raad en daad terzijde staan.

Heeft u zelf inkomensschade na een ongeval?

Neem dan gerust even contact met ons op via onderstaand mailformulier. Binnen 24 uur nemen we samen met u uw situatie door en informeren u m.b.t. schadevergoeding voor inkomensschade en andere schade na ongevallen.