Letselschade uitkeringen

Letselschade is de schade die wordt veroorzaakt door opgelopen letsel bij een ongeval. Dit kan zowel materiële- als immateriële schade betreffen. De aansprakelijke partij van een ongeval (verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout) dient een letselschade uitkering aan het letselschade slachtoffer te betalen. De realisatie van letselschade uitkeringen wordt gedaan door letselschadespecialisten en letselschade advocaten. Afwikkeling […]

Letselschade uitkering

Bij letselschade kan een uitkering in de vorm van een schadevergoeding bij de aansprakelijke partij worden geclaimd. De hoogte van de uitkering is daarbij afhankelijk van de aard van de letselschade. Als u een ongeval hebt gehad, waardoor letselschade is ontstaan, dan kunt u een professionele letselschadespecialist inschakelen. Bij Letselschade-Claim krijgt u gratis advies en […]

Schadevergoeding en WWB-uitkering

Als u na een ongeval met letselschade een schadevergoeding of smartengeld krijgt toegewezen door de rechter, of u heeft een schikking getroffen met de tegenpartij, dan kan de gemeente dit in sommige gevallen de schadevergoeding in mindering brengen op uw uitkering. Dit gebeurt in veel gevallen wanneer een deel van de schadevergoeding of het smartengeld is […]

Letselschade whiplash uitkering

Letselschade / whiplash uitkering aanvragen.. Letselschade-Claim claimt met Begrip! Het claimen van whiplash uitkeringen na verkeersongevallen is ons specialisme. Wanneer u bijvoorbeeld een aanrijding van achteren heeft gehad, dan kunt u gebruik maken van onze juridische hulp. Een whiplash is aan de buitenkant niet zichtbaar. Om die reden hebben whiplash patiënten vaak te maken met onvoldoende erkenning […]

Categorieën
Aanvragen schadevergoeding Schadevergoeding Scooter Scooterongeluk

Schadevergoeding scooterongeval

Schadevergoeding scooterongeval – Hoeveel schadevergoeding kan ik claimen? Welkom bij onze gids voor het claimen van schadevergoeding voor scooterongevallen. Scooterrijders behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. . In Nederland zijn ongevallen met motorfietsen en scooters goed voor ongeveer 20% van de dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden op de weg. Als u betrokken bent geweest bij […]

Categorieën
Berekenen schade Schadeposten Schadevergoeding Schadevergoeding claimen Schadevergoeding eisen

Berekening schadevergoeding

Wanneer u slachtoffer bent geworden van letselschade, wilt u graag weten waar u aan toe bent en hoeveel schadevergoeding u krijgt. De manier waarop de schade berekend dient te worden is te vinden in artikel 6:97 van het Burgerlijk Wetboek. De berekening van schadevergoeding is complex. Het uitgangspunt is dat alle gemaakte en te maken […]

Categorieën
Algemeen Letsel schadevergoeding Schadevergoeding Vergoeding

Letselschade en inkomen

Letselschade en inkomen U heeft een letselschadevergoeding ontvangen. Maar hoe nu verder. Wat zijn de financiële gevolgen? Moet de letselschadevergoeding worden opgegeven aan de belastingdienst. Allemaal vragen waar u tegenaan kunt lopen. Letselschadevergoeding en belastingdienst Wanneer u een vergoeding krijgt voor opgelopen letselschade wordt dit door de belastingdienst niet als inkomen gezien. Soms ontstaat hier […]

Verschil schadeverzekering inzittenden (SVI) en Ongevallen inzittendenverzekering (OVI)

Het meest in het oog springende verschil is dat de schadeverzekering inzittenden de daadwerkelijke schade  en de ongevallenverzekering inzittenden een vast bedrag vergoed. De hoogte van het vaste bedrag Ongevallen inzittende verzekering verschilt per verzekeraar en kunt u terugvinden in uw verzekeringspolis. In beide verzekeringen speelt de schuldvraag geen rol. De Ongevallen inzittende verzekering Deze […]

Schadevergoeding militairen

Schadevergoeding militairen aanvragen Wanneer u in het verleden bent uitgezonden op een missie, dan heeft het ministerie van defensie een sterke zorgplicht, ook nadat u de dienst verlaten hebt. Wanneer er onvoldoende aan deze zorgplicht is voldaan, kunt u als oud-militair mogelijk in aanmerking komen voor schadevergoeding. Posttraumatisch stresssyndroom militairen Een posttraumatisch stresssyndroom is het […]

Schadevergoeding letselschade auto ongeluk

Heeft u een aanrijding gehad en als gevolg hiervan letselschade opgelopen? Dan bent zijn er twee vragen van groot belang. Wie is schuldig aan het auto-ongeluk De allereerste vraag is de schuldvraag. Wanneer er sprake is van een schuldige tegenpartij, dan kunt u die aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. In dat geval […]